Учени искат да създадат най-ефективния център за данни

Международен екип от учени ще търси формулата за най-енергийно ефективния център за данни в съвременната ИКТ индустрия. Проектът за ИКТ изследвания е създаден и се финансира от националната фондация за природни изследвания в Китай. Целта на проучвнето е да намали потреблението на енергия и ресурси в центровете за данни от гледна точка на планирането на задачите и управлението на наличните ресурси.

Международният изследователски екип, който вече работи по проекта, включва учени от Китайската академия на науките и Университета за наука и технологии Уажунг в Китай, Института за режови системи IMDEA от Испания, Университета Темпъл и Университета на Калифорния от САЩ.

Стойността и количествата на данните нарастват експоненциално и центровете за данни се разрастват постоянно, за да могат да отговорят адекватно на изискванията на нарастващите обеми данни и изчисления. Едновременно с това все повече нараства употребата на технологии като „изчислителните облаци“ и „големите данни“. Това води след себе си нуждат от повече пространство за съхранение на данни, повече изчислителна мощ, повече мрежов капацитет. Те са нужни, за да се осигури надеждна и сигурна инфраструктура за работата на информационните системи.

datacenter

Поради високата консумация на енергия в центровете за данни и обслужващите ги мрежи, потреблението на ресурси се превърна в ключово предизвикателство за ИКТ компаниите. Налице са дори опасения, че това може да попречи на по-нататъшното развитие на мрежовите системи и центровете за данни. В момента “традиционната“ степен на утилизация на наличните ИТ ресурси е около 5% до 25%, според някои статистики.

Бъдещите структурина центровете за данни ще трябва да се справят с нуждат от значително по-добра енергийна ефективност, ако искат техният ръст да не стане синоним на екологично бедствие. Това засяга проектирането на системите, управлениет, приложенията.

Новосформираният изследователски екип вече е извършил редица първоначални изследвания и замервания за консумацията на енергия в центровете за данни. Екипът е разработил също така схеми за маршрутизация за мрежите в центровете за данни мрежи, които да увеличават спестявянето на енергия. Сега учените разработват и модел за онлайн контрол на база на реални въглеродни данни в полза на географски разпределените центрове за данни. В този случай се взелат под внимание фактори като разходите за електроенергия, споразуменията за ниво на обслужване (SLA) изискванията за намаляване на въглеродните емисии и предидените бюджети.

Международният изследователски проект ще продължи 5 години. Неговите констатации и техниките, които ще разработи, ще трябва да постигнат двойна цел: да направят центровете за данни по-зелени – благодарение на намаленото потребление на енергия и по-малките емисии на CO2 – и същевременно да гарантират задоволително ниво на обслужване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*