Свободен софтуер прогнозира производството на фотоволтаична енергия

Испански изследователи са разработили иснтрумент, който може да симулира функционирането и енергийното производство на фотоволтаични системи и който е свободно достъпен за широката общественост.

Безплатният инструмент е дело на екип от учени от Института по соларна енергетика (IES) при Политехнически университет в Мадрид (UPM). Те са разработили модел, който прогнозира производството на енергия от фотоволтаични системи, стъпвайки на минимум метеорологична информация.

solar-cells-600-522

Моделът е интегрирана в програма за симулации на фотоволтаични системи и се е оказал полезен за изследователски и образователни цели, както и за работата на професионалисти в областта. Наскоро учените направиха този модел свободно достъпен за широката общественост чрез уеб-версия, която се нарича SISIFO I симулира системи, свързани към мрежата.

Прогнозите за добивите на енергия от фотоволтаични системи са определящи при изграждането на соларни проекти. Симулациите са важни, за да се избере възможно най-добрият дизайн, да се постигне възможно най-ефективно производство и да се оцени икономическата целесъобразност. За тези цели инженерите, които изграждат фотоволтаични системи, използват симулационни програми, които изискват времеви серии с данни за слънчевата радиация и температурата на околната среда от различни източници. Тези входящи данни се добиват от различни източници като държавни метеорологични агенции или сателитни бази данни. Не всякога обаче такива данни са налични за всяко местенце по света. Тогава инженерите използват „синтетични“ серии от метеорологични данни, които са силно ограничени.

Моделът е в състояние да изготвя прогнози на база на едва две от 12 месечни стойности за слънчевата радиация и температурата на околната среда. При сравнението на резултата с данни от симулации чрез серии от над 200 метеорологични станции са констатирани различия в рамките на по-малко от 2 на сто.

Моделът включва симулационната програма на фотоволтаичните системи IESPRO, разработени от Групата за фотоволтаични системи в IES-UPM през последните 10 години. Тази програма, написана на програмния език MatLab, се използва не само за изследователски цели, но също така и за професионални и образователни цели.

Засега SISIFO може да само симулира системи, свързани към мрежата. Учените обаче казват, че скоро потребителите ще могат да се симулират различни фотоволтаични приложения като например захранване на помпени системи за вода, хибридни фотоволтаични генератори, вентилационни и климатични системи, автономни системи за електрическо захранване за изолирани места.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*