Инвестициите в „биоикономика” създават работни места и намаляват CO2 емисиите

Инвестициите в „биоикономика“ могат да елиминират близо 10% от потреблението на енергия от изкопаеми горива. Това би позволило избягването на 446 милиона тона емисии на въглероден диоксид годишно. Изводът идва от нова научна публикация, която разглежда потенциалните ползи от “биоикономиката“ в САЩ – една визия, която предполага създаването на възможност на устойчив пазар за производство и преобразуване на един милиард тона биомаса в био-базирани продукти до 2030 г.

gas-station-727162_960_720

Според изследователите, биоикономиката може да се радва на ръст на приходите, измерван с пъти – до пет пъти. Тя може да допринесе с 259 милиарда долара в САЩ и да създаде 1,1 милиона нови работни места в щатите.

Изследователите отбелязват, че икономическите и екологичните въздействия, разгледани в анализа, не са резултат на прогнози, а по-скоро на оценки за снабдяването със суровини, намаляването на производствените разходи и повишаването на стойността на продуктите на биоикономиката.

“Ресурсите от биомаса е много вероятно да изиграят ключова роля в прехода към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис. Докато биогоривата и биопродуктите ще трябва да навлязат и да се конкурират с аналози на изключително конкурентни пазари, възможностите за развитие на продукти на биологична основа представляват единствената правдоподобна алтернатива на изкопаемите горива и петролните продукти, като например въглеводородните авиационни горива и химикали”, коментира Джонатан Роджърс, водещ автор на статията „Биогорива, биопродукти и биорафинерии“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*