Ню Йорк картира всичките си дървета

Градската управа в Ню Йорк създаде дигитална карта на всичките дървета на територията на мегаполиса и изчисли икономическия ефект от всяко едно от тях.

NYC-treecounter-600

Обществените пространства, площади и паркове в Ню Йорк се администрират от градското Министерство на парковете и отдиха (МПО). През последните години агенцията разработва нови програми, за да помогне на децата, младите хора и възрастните да са наясно с важността на грижите за градския пейзаж в Ню Йорк.

Една от тези програми е дървесният брояч „TreesCount!“ През 2015 г. чрез него се събраха 2300 доброволци, за да научат повече за дърветата в градската среда, тяхното състояние, от какви грижи имат нужда, какви измервания могат да ги опишат, какви ползи носят на местната общност.

В продължение на месеци доброволците вървяха по улиците из кварталите на града, заедно с група наблюдатели, които преди това ги бяха обучили да разпознават дърветата и да изследват техните характеристики.

Днес тази информация е вече събрана. Това даде началото на регистър на градската растителност, който е на разположение във вид на лесо-карта на Ню Йорк. На нея човек може да види статистическите данни за всяко едно от общо 685 781 регистрирани дърветата. Може да разгледа календара на дейностите, свързани с грижите за дърветата, да се запознае с общия брой на видовете в града и да разбере кое е най-често срещаното дърво в квартала, в който живее.

NYC-treecount-600

По отношение на данните за всяко дърво няма нито една подробност, която да е пропусната. На всяко дърво е даде уникален идентификационен номер. Цветна легенда указва съответните видове. За всяко дърво са посочени точно местонахождение заедно с изображения в Google Street View. Има възможност за отчитане на всички възможни проблеми, които могат да възникнат, и обобщение на екологичните ползи за всяко дърво – преведени в икономическа стойност.

Това означава, че при избора на дърво на картата човек може да узнае количеството дъждовна вода, което дървото запазва всяка година (изразено в литри), както и парите, които всяко дръвче спестява всяка година. Количеството спестена електроенергия е оценено също и е представено в киловатчасове (кВтч). Има данни и за намаляването на замърсяването на въздуха.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*