Австрия, Германия, Естония и Швеция ще са ни образец за обработка на отпадъците

Около една четвърт от отпадъците, които се генерират у нас, се преработват – рециклират или компостират. Страната ни е сред европейските държави с най-добри показатели по признака количество генерирани отпадъци на глава от населението: у нас се образуват средно 442 килограма боклуци на човек на година, докато средното равнище за ЕС е 475 килограма.

Това обяви Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, при откриването на форума „Екодизайн Форум Прет-а-порте“ днес в НДК. Данните са от 2014 г., откогато датира последната официална статистика за ЕС.

DSC_5625-1

През 2014 г. у нас са рециклирани 740 хил. тона отпадъци. Това прави 24% от всичкия боклук. Рециклираното количество отпадъци от опаковки е 230 хил. тона, което прави 64% от генерираните отпадъци от този вид.

Общо за Европейския съюз стремежът е да се постигне ниво от 10% на депонирането на отпадъците, което сега е значително по-голямо в повечето страни.

Лидер по отношение на намаленото депониране в Европа е Швеция. Там на депо се пращат едва 0,5% от отпадъците. Средно за ЕС този дял е 41,9%, обявиха от МОСВ по време на „Екодизайн Форум„. У нас делът на депонирането е 74%.

Материалното рециклиране у нас възлиза на 22% от общия обем на отпадъците (други 2% се компостират). За ЕС тази цифра е 23,3. Лидер в рециклирането е Германия, където делът на преработваните отпадъци е 46,6%.

Изгарянето – третият популярен метод за справяне с отпадъците, у нас обхваща 1,7% от генерирания боклук. Средно за ЕС този дял е 23%, а първенец по горенето на отпадъци е Естония с 55,8% Естония.

Компостирането, което у нас е слабо застъпено – едва 1,97% от отпадъците се компостират – в ЕС се прилага спрямо 12,5% от общия обем на отпадъците. Австрия е фаворит в това отношение: там се компостират 31,9% от отпадъците.

DSC_5627-1

Общо 700 милиона лева са инвестирани у нас Оперативната програма „Околна среда“ в сферата на управлението на отпадъците, посочи министър Василева. Изградени са 19 регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват 3,5 млн. Жители. Тези системи покриват 74 общини.

12 от системите са с компостиращи инсталации, а 11 имат сепариращи инсталации.

Общо 6,6 милиона жители на територията на 177 общини са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъците.

2 коментара

  1. Бразилия се превраща в една от страните с по-висок процент на рециклирани отпадъци благодарение на крайно беднат част от населението, която сортира отпадъците за собствена облага. Разликата там е че в Бразилия „клошарите“ са регламентирани, социално осигурени и правата им са защитени от синдикати.

  2. Не се отчитат оползотворените от Евророма и Съюз на Клошарите отпадъци. В България се прилага най-съвременна технология – отпадъците се изсипват от контейнера, сортират се, събират се годните за рециклиране и останалото остава на купчина.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*