Как Холандия върви по пътя към изцяло кръговата икономика

Около 85 от отпадъците в Холандия се преработват и рециклират или използват повторно. Със структурата и организацията на дейностите по събиране и преработване на отпадъци страната е успяла да преобърне пирамидата на традиционния модел на образуване на боклук, наблягайки на превенцията. Принос има и приложението, на регионално ниво, на политики от типа „плащаш такса смет според това какво количество генерираш“, заедно с факта, че общините дължат такси за депониране в зависимост от обема, който изпращат на депото.

За опита на Холандия в управлението на отпадъци и кръговата икономика разказа Херман Хюсман, старши съветник по международното сътрудничество при местното министерство на околната среда, днес по време на изложението „Екодизайн Форум Прет-а-порте“.

DSC_5635-1
Общините в Холандия имат грижата да управляват отпадъците и да събират рециклируемите материали, а организациите за оползотворяване на отпадъците плащат за услугата, разказа Херман Хюсман.

Традиционният подход в справянето с отпадъците може да се оприличи на пирамида, при която най-важният, но с най-малък дял е горният край: това е превенцията. По-надолу, с все по-голям дял в дейностите, са повторното използване, рециклирането, възстановяването на материали и накрая – депонирането. „Ние обаче обърнахме тази пирамида“, казва Хюсман. В Холандия най-голям дял в дейностите по справяне с отпадъка има превенцията. Втори във веригата и втори по значимост е елементът на повторно използване. Все по-малък е делът на по-следващите етапи в справянето с боклука, а депонирането има най-малък принос.

Един от ключовите фактори за този баланс е въведената на регионално ниво система за заплащане според замърсяването. Страната има 12 области и 390 общини. Всяка от тях може самостоятелно да решава какъв подход да приложи за таксуване на генерирането на отпадъците – например такса на база брой закупени чували за отпадъци, такса на брой извозвания на контейнера за смет и др. Под една или друга форма всички общини прилагат този принцип за пропорционалното заплащане: колкото повече отпадък генерира потребителят, толкова повече такса заплаща.

Такса заплащат и общините – за депониране. Затова те имат мотив да изграждат у жителите култура на по-малко замърсяване и съответна инфраструктура за рециклиране на колкото се може повече от отпадъците. Реално така се и получава: общините правят всичко възможно да рециклират отпадъците.

Всички видове материали се рециклират: стъкло, пластмаса, метал, хартия, дърво. Стъклото е материалът, където е постигнато ниво от 83% рециклиране към 2015 година. От хартиените отпадъци се рециклират 85%. 95% от металните отпадъци подлежат на преработка и повторно използване, 51% от пластмасата и 45% от дървото.

За да се случва това, освен добре познатите контейнери за разделно изхвърляне на отпадъците гражданите могат да използват и услугите на общината чрез нейния общински център за отпадъци и рециклиране. Тези центрове имат грижата да събират опасни отпадъци, обемисти отпадъци, електронни и електрически отпадъци. Всяка община е задължена да има поне един такъв център, а за по-големите общини важи правилото да има по един център на всеки 100 хиляди жители.

Нашата цел е до 2050 година Холандия да има изцяло кръгова икономика, обобщи Херман Хюсман.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*