Българи правят софтуерна платформа за балансиране на електроенергийни системи

Софтуерна платформа за балансиране на електроенергийни системи са се заели да разработят група българи, обединени в новостартиращата фирма SYNEC. Тяхното решение предвижда разработването на софтуерна система, която да засреща търсенето и предлагането на енергия в по-големи и по-малки енергийни мрежи, наред с предоставяне на консултантски услуги по внедряването на решението.

Развитието на ВЕИ пазара и съответно нарастващият брой производители на електроенергия правят сложен проблема с баланса на търсенето и предлагането, казва д-р Станислав Йорданов от SYNEC. При излишък на ВЕИ капацитет у нас обикновено се прибягва към директно спиране на ВЕИ парковете. Това води до директни загуби за собствениците им.

DSC_5700
Д-р Станислав Йорданов, съосновател на SYNEC, е специалист в областта на интелигентните мрежи и либерализацията на енергийните пазари

Заедно с това набира скорост ще набира тенденцията отделни домакинства и бизнеси да инсталират малки ВЕИ системи и да бъдат едновременно производители и потребители.

Едновременно с това се разраства пазарът на електрически превозни средства. Електромобилите консумират електроенергия и създават пикове в търсенето, но също така могат и да служат като модули за съхранение на енергия чрез своите вградени батерии.

Възходът на т. нар. интелигентни мрежи и умни сгради тепърва ще усложни тази и без друго комплицирана ситуация на енергийния пазар.

“Нашата платформа цели да свърже ползвателите и производителите, следвайки принципа на гъвкаво реагиране на търсенето“, обяснява Йорданов. Този тип софтуер е известен в индустрията като „demand-response”. На база математически модел той изчислява в реалното време предлагането на електроенергия, цените и печалбата за участниците в „пазара“. На тази база софтуерът засреща, в реално време, търсенето и предлагането на електроенергия.

Полза от балансиращата система могат да имат големи енргийни организации от типа на ЕСО (електроенергиен системен оператор) у нас и аналогичните на него ведомства в чужбина. Електроразпределителните дружества и собствениците на ВЕИ мрежи биха могли да управляват много по-ефективно енергийните ресурси в своите мрежи и да реализират най-добрите маржове. Наред с това „demand-response” системата е ценен иснтрумент и за операторите на мрежи от зарядни станции за електромобили, както и „смарт“ системи за сгради.

Системата е в процес на разработване и от SYNEC се надяват през април да могат да се похвалят с първия си договор с потребител.

Проектът бе представен в рамките на демонстрационния ден на бизнес-акселератора „Climate-KIC България“ по време на форума „Екодизайн Прет-а-порте“ в НДК.

1 коментар

  1. Говорете малко в пари и KWh или в проценти.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*