Разпределените енергийни ресурси ще са много ефективни и въздействащи

Разпределените енергийни ресурси – относително маломерни енергийни технологии за слънчева и вятърна енергия и нейното съхраняване, както и необходимата силова електроника и контролни устройства – се внедряват с ускоряващи се темпове навсякъде по света в преход към нисковъглеродно бъдеще. За да се гарантира, че разпределените и централизираните енергийни ресурси са интегрирани ефективно, обаче, електрическите системи се нуждаят от основни промени. Те касаят регулаторните рамки, политиките, както и самите пазари. Това се казва в задълбочен доклад под заглавие „Комуналните дружества на бъдещето“, публикуван от Енергийна инициатива MIT (известна още като MITEI). Докладът е разработен в сътрудничество с Института за научни изследвания в технологиите при Папския университет Комиляс.

„Налице са огромни възможности за разгръщане на разпределени енергийни ресурси, което ще ги направи максимално ценово ефективни и въздействащи. Ще се увеличи ролята на новите информационни и комуникационни технологии, които могат да осигурят по-голяма гъвкавост, контрол и намаляване на разходите за енергийните предприятия и потребителите,“ казва Робърт К. Армстронг, директор на MITEI. „Нашето изследване не се опитва да предсказва бъдещето или предписва кои технологии следва да имат предимство. Ние осигуряваме един набор от инструменти за бизнеса, политиците и регулаторите, който да им помогне да навигират по-добре в постоянно развиващите се промени в системите и да разработват по-ефективни електроенергийни системи в бъдеще“.

Днешните електрически системи са проектирани, построени и регулирани доста преди развитието на разпределените енергийни ресурси. Това са малките и средноголемите технологични системи за разполагане на местно ниво. Днес обаче те се явяват на хоризонта като жизнеспособни възможности за ново поколение генерация за масова употреба. Сега бизнесът и регулаторните органи следва да определят как да се разпределя и управлява енергията. Решенията трябва да се съобразяват с пътя, който предстои, съобразявайки бързото развитие на новите, разпределени системи за генерация. Освен това ютилити дружествата трябва да отговорят на променящите се изисквания на потребителите, нуждата от повишаване на ефективността на цялата система, намаляване на разходите и намаляване на въглеродните емисии.

Една от препоръките на изследването е да се създаде всеобхватна система за ценообразуване и регламентирани такси, която важи за всички потребители на мрежата. Така например може да се използват специални такси за потребление на електроенергия в часовете на пиково натоварване. Това би насърчило потребителите да избягват консумацията на ток точно в най-натоварените моменти.

Друга препоръчка е да се отстранят бариерите, които пречат на интеграцията и конкуренцията на разпределените енергийни системи и свързването им с централизираните ресурси.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*