Малка законова поправка може да съсипе българските реки

Малка законова поправка, която ще позволи изграждането на мини-ВЕЦ системи в защитени територии, може да доведе до пълното съсипване на българските реки, предупредиха от WWF България. Това ще се случи, ако бъде прието „скандално предложение за промяна в Закона за водите“, което е постъпило в Народното събрание този месец.

Поправката практически би премахнала защитата на европейската мрежа Натура 2000, когато става дума за строеж на малки водноелектрически централи, обясняват от WWF. Така хаотичното и изключително вредно за живота в реките строителство на малки ВЕЦ би се разпростряло и върху защитените зони от мрежата, които поне в момента се ползват с някаква защита.

Проблемът се състои в това, че малките ВЕЦ по реките нанасят тежки и необратими вреди на естествените речни екосистеми. Водноелектрическата енергия като цяло се смята за щадяща природата, защото не генерира вредни емисии във въздуха. Намесата в природата обаче, особено без нужното внимание към метните екосистеми, има поразяващ ефект.

Законовата промяна би решила много проблеми на фирми, които имат проекти за малки ВЕЦ системи, посочват от WWF. Това обаче ще е за сметка на природата, биоразнообразието, а в дългосрочен план и безопасността на местните общности.

„Би било изключително позорно, ако в края на мандата си този парламент си позволи да приеме скандалното предложение в разрез с политиката, току-що обявена от Европейската комисия и подкрепяна от България в качеството ѝ на страна членка на ЕС“, казват WWF България.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*