ИТ бизнесът мери ефекта от еко-инвестициите си

Макар че според мнозина икономическата криза е довела до изместване на „зелените“ инициативи на бизнеса на доста по-заден план в списъците с приоритети, наскоро публикувано проучване на Frost & Sullivan говори за обратното – компаниите от ИКТ сектора обръщат значително повече внимание на действията, свързани със защита на околната среда.

Основният им мотив? – спестяване на разходи, увеличаване на конкурентното предимство и засилване на лоялността към марката. И, разбира се, предвид икономическото „затягане на коланите“ и завишените очаквания на акционери и други заинтересовани страни, тези еко-инициативи трябва да демонстрират положителни ефекти от гледна точка възвръщаемост на инвестициите.

Повечето компании, участвали в проучването – предимно телекоми и доставчици на телеком оборудване -вече са започнали да разработват свои собствени рамки за измерване на ефекта от еко-инициативите. Някои дори отиват отвъд това, като търсят съдействието на различни индустриални организации. За съжаление, отчитат авторите на проучването, никоя компания не иска да разкрие използвания от нея модел за измерване.

Все пак трябва да се подчертае, че дори компаниите с добре развити стратегии за грижа за околната среда едва сега започват да разработват рамки от мерки за измерване на ефекта от зелените си инвестиции. Причината и за забавянето, и за затрудненията им е в липсата на каквито и да е утвърдени стандарти, както и трудната измеримост на неосезаеми ползи (напр. Репутация) в комбинация с факта, че еко-инвестициите се възприемат преди всичко или като маркетингови похвати, или като „упражнение“ по корпоративна социална отговорност.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*