Ще обучават учители и експерти по биологично разнообразие

Предстоят серия инициативи за учители и експерти в образованието, посветени на обучението в областта на биологичното разнообразие, съобщи Министерство на околната среда и водите.

Кампанията е по повод Международната година на биоразнообразието – 2010 и се инициира от  Представителството на ЕК в България.

Информационни семинари ще повишават осведомеността и разбирането на въпросите, свързани с биологичното разнообразие. Друга цел е да се насърчат сред широката общественост действия за неговото опазване.

В рамките на три двудневни семинара, организирани съвместно с Регионалния екологичен център за Централна и Югоизточна Европа в София (25-26 май), Враца (1-2 юни) и Габрово (7-8 юни) ще бъде представена европейската кампания за опазване на биологичното разнообразие и новите подходи в образованието за околна среда.

В програмата на семинарите се предвижда и посещение на територии, част от мрежата „Натура 2000“. За района на София това ще са зоните Раяновци и Драгоман, за района на Враца – Врачански Балкан, а за района на Габрово – „Витата стена“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*