Зелените сградни обвивки тушират ефекта на топлинния остров в градовете

Увеличаването на количеството и качеството на растителността, парковете и откритите зелени площи в рамките на един град може осезаемо да намали ефекта на топлинния остров в градовете. Това е изводът от проучване на консултантската компания Arup, в което са сравнени 5 градски изследвания на приложението на различни „зелени“ политики.

Ефектът на топлинния остров описва състоянието, при което в централната градска част температурата е значително по-висока от околната – тази в предградията и селските райони. Градските бетонни пейзажи са основната причина за този ефект: бетонни тротоари, асфалтови пътища, фасади от стомана и стъкло, черни покриви – всички те се напичат добре от слънчевото греене и излъчват топлина. Тази увеличена топлина се отразява върху градските пространства, сградите и хората.

Ефектите от топлинния остров се простират далеч отвъд чисто човешкия дискомфорт от жегата. Замърсяването на въздуха и запрашаването се увеличават. Може да се влоши качеството на водата. Работят все повече климатизиращи системи, което води до по-високи разходи за охлаждане и натоварване на електропреносните системи. Изменят се ветровете и валежите. Нарастват случаите на заболявания, свързани с горещината, нараства и смъртността от такива забоялвания.

Агенцията за опазване на околната среда в САЩ е изчислила, че градска зона с население над 1 милион души – каквато е София – може да бъде с 1-3°C по-гореща през деня и с до 12°C по-топла вечерно време – в сравнение с околните райони.

Природата е най-добрият и най-ефективен метод за редуциране на ефекта на топлинния остров, установили са Arup. Растенията абсорбират енергията на слънцето, осигуряват сянка и спомагат за изпарението, което води до понижаване на градските температури. Наред с това сянката и изпаряването означават по-хладни повърхности и по-чист въздух в града.

Увеличаването на количеството и качеството на растителността, парковете и откритите зелени площи в рамките на един град може осезаемо да намали градските температури, заключават от Arup.

Зелените фасади са най-ефективното средство за намаляване на ефекта на топлинния остров в градове с тесни улици и високи сгради. При тях може да се постигне намаление на температурата с до 10°C. По-„разстланите“ градове, тези с по-широки улици и по-ниски сгради, пък се ползват по-добре от растителността на нивото на улицата – храсти и дървета.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*