София добавя във въздуха още 13 тона фини прахови частици годишно

София ще добавя към въздуха си по още 13 тона фини прахови частици всяка година, след като бъде изградена инсталацията за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София. Изгарянето на отпадъците ще внесе допълнително и други замърсители на въздуха като например тежки метали. Какво точно ще вдишват софиянци след старта на инсталацията – кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани.

Инсталацията ще се намира в център на София, зад Централна ЖП гара – в квартала, станал известен като „ТЕЦ-София“. Проектът ще струва 260 милиона лева. Той ще се реализира с европейско финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за изграждането на инсталацията.

Проектът ще влоши и без друго опасното състояние на въздуха в София, предупредиха от екологично сдружение „За Земята“.

В София замърсяването на въздуха, особено с фини прахови частици, често надминава допустимите прагове. През зимния сезон превишенията са ежедневие. Стойностите на измервантие в града ФПЧ достигат 400-450 µg/m3 при предолно допустима стойност 50 µg/m3 (измервания в реално време). Поради опасните концептрации на замърсители във въздуха – и в София, и в други градове – страната наскоро се озова на второ ямсто в света оп смъртност заради мръсен въздух.

Не бива да се подценява и фактът, че измервателните станции, които докладват за вредоносния състав на въздуха, всъщност изобщо не измерват най-опасния от всички замърсители – фините прахови частици с диматър 2,5 микрона, предупредиха наскоро от „Спаси София“ и фондация „Зеленика“.

Като причинители на въздушното замърсяване в столицата се сочат както автомобилният трафик в града, така и отоплението на печки с твърдо гориво.

Наред с това поддръжката и подмяната на филтрите за пречистване на газовете в бъдещата инсталация за горене на отпадъци ще се плаща от столичани чрез такса „битови отпадъци“. Изчисленията на „За Земята“ сочат, че функционирането на завода коства средно 100-130 лева на жител на града.

Освен емисиите от самата инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София, проектът ще създаде допълнителен трафик на тежкотоварни камиони в центъра – за превоз на RDF горивото от завода за отпадъци в местността „Садината“, както и за извозването на над 46 хиляди тона годишно шлака и опасни пепели, оставащи след изгарянето.

Въздействието върху жителите на град София вследствие на замърсяването на въздуха, причинено от този трафик, заедно с емисиите от изгарянето на горивото от отпадъци, не е оценено обективно в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен във връзка с проекта за изграждане на инсталацията, предупреждават от „За Земята“. Така е, защото липсва кумулативна оценка на натрупването на замръсители.

„Например, не е взето предвид как вече мръсният въздух, който наблюдаваме през последните няколко седмици в София, заедно с допълнителните емисии от инсталацията за изгаряне, ще влияят върху здравето на столичани“, казва Евгения Ташева от Екологично сдружение „За Земята“. В доклада липсва оценка на рисковете за здравето на живущите не само в най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява единствено рискът за около 600 души, работещи на площадката на ТЕЦ София.

2 коментара

  1. Без ефективни протести няма да има ефект. Ще страдаме най-много ние, които живеем в центъра и най-вече нашите деца

  2. Естествено!
    Къде къде по-добре е да плащаме по не знам колко милиона на Златна Панега да го изгарят тва РДФ при тях и да тровят селата наоколо

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*