ИАОС: данните в реално време за ФПЧ във въздуха са тълкуват погрешно

Данните за концентрацията на фини прахови частици във въздуха се интерпретират некоректно и се използва неясна цветова скала – това обяви Изпълнителната агенция по околната среда в сайта си под формата на „Важно съобщение до кметовете на общините, които получават данни за качеството на атмосферния въздух в реално време от системата на министерството на околната среда и водите“.

„От началото на новата 2017 година, във връзка с възникналите проблеми с качеството на атмосферния въздух по отношение на фини прахови частици (ФПЧ10), в редица общини се наблюдава некоректно интерпретиране на данните, получавани от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ) на МОСВ като се използват и различни цветове за представяне нивото на замърсяване“.

Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), в рамките на своите компетенции, прави следното разяснение:

1. Некоректно се използват онлайн данни, предоставени на общините (часовите стойности за ФПЧ10 се сравняват със средноденонощната норма).

2. Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Няма пояснение, че нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.

3. Използва се цветова скала за визуализиране на стойностите, без да е ясен принципът, по който определени стойности се отнасят към определен цвят (зелено, жълто, оранжево, червено, лилаво). Чрез цветовете се прави опит да се внуши на гражданите вероятност за опасност, което за такъв кратък период (за едночасови стойности) не е коректно, тъй като, както е посочено по-горе, нормите са за 24 часа и за 1 календарна година.

На тази база агенцията препоръчва на общините да се обръщат към ИАОС за съдействие и помощ при интерпретиране на данните за качество на атмосферния въздух. Наред с това агенцията подчертава, че въпросните измервания са „предварителни данни“, а официалните данни се публикуват в тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда.

Агенцията разкритикува и приложението „Air quality“, в което мнозина граждани следят текущите нива на замърсяване на въздуха в реално време. „На сайта, на който е качено мобилното приложение, няма никаква информация какъв е източникът на данните“, казват от ИАОС. „Некоректно се използват онлайн данни, предоставени на общините (часовите стойности за ФПЧ10 се сравняват със средноденонощната норма). В определени часове има разминаване на стойностите, които се публикуват в приложението с тези, които измерват автоматичните станции на ИАОС, въпреки съвпадението в други часови интервали. Показват се часови стойности (за ФПЧ10), които не могат да бъдат сравнени с праговата стойност, която се отнася за 24 часа. Няма пояснение, че нормата за ФПЧ10 в годишен аспект е превишена единствено при повече от 35 превишения на праговата стойност.“

В критиката към приложението агенцията също засяга въпроса за цветова скала за визуализиране на стойностите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*