Който иска София да е зелен град, да го пише в анкетата на Столична Община

Може ли София да е зелен град? А трябва ли? Всички, които имат мнение по темата, могат да го споделят в анкета на Столичната община. Проучването е част от проект за създаването на визия за развитието на столицата в периода докъм 2050 г. и след това.

Онлайн анкетата е анонимна и включва общо 7 въпроса. Първите два от тях очакват гражданите да посочат приоритетните области на развитие на София. Зеленото развитие на София и използването на природните й ресурси, адаптирането към климатичните промени, икономиеското развитие, обществените пространства, прозрачното управление са част от предложенията. По-нататък анкветата приканва гражданите да опишат мечтания град така, както си го представят.

Анкетата се провежда от групата, станала известна като „координационен екип Визия 2050“ – новосформирано звено в направления архитектура и градоустройство, на който бе възложено изработването на представата за София в бъдещето. Този екип бе сформиран от новия главен архитект на града арх. Здравко Здравков по възложение на Столичния общински съвет.

Изследването е първа стъпка в мащабно проучване, което ще започне идните месеци с цел събиране на широкото обществено мнение за очертаване на приоритетите за развитие на града. Информацията от анкетата ще послужи за очертаване на приоритетите за развитие на града. Тя ще помогне на екипа „Визия 2050“ да реши как да създаде споделена визия за София.

Работната група се ръководи от архитект Любо Георгиев, като в екипа участват урбанист – Магдалена Кирчева, още един архитект – Христо Харлов, софтуерен инженер – Ангел Георгиев, както и социолог – Божидар Иванов.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*