Коста Рика изкара и 2016 почти изцяло на възобновяема енергия

Националният електроенергиен институт на Коста Рика отчете, че 98,1% от електроенергията, използвана през 2016 г. в страната, е добита от възобновяеми енергийни източници. Това е втората поредна година, в която Коста Рика доказва силата и надеждността на възобновяемите източници на енергия, след като достигна 99% през 2015 г.

Въпреки че постижението вече не е изненадващо – като се има предвид, че лидерите на страната амбициозно преследват тази цел от няколко години – все пак то е значимо и важно. Това, което Коста Рика е постигнала и показва на света, е, че да се разчита на възобновяема енергия е не само възможно, но и може да се превърне в реалност много по-рано, отколкото мнозина скептици смятат.

Причините за успеха на възобновяемата енергия в Коста Рика са многобройни. Като за начало, потреблението на електричество глава от населението на електроенергия в страната с 4,9 милиона души е много по-ниско от това на много „развити“ страни. При по-малко потребление е и по-лесно да се осигурят нуждите на жителите с възобновяеми ресурси.

Самият климат на Коста Рика също прави по-лесно захранването с възобновяеми енергийни източници. Изобилните валежи, типични за района, правят водноелектрическата енергия основен източник. Водни централи осигуряват около 75 процента от електроенергията, използвана през годината. Слънчевата и вятърната енергия формират останалата част от енергийния микс, отново благодарение на природните дадености на географския регион.

С 99% възобновяема енергия през 2015 г. и 98% през 2016 г. – цифри, които безспорно пораждат дълбоко уважение – правителството на Коста Рика изобщо няма намерение да спира дотук. Техните амбиции за 2017 г. са още по-големи. В момента се строят четири нови вятърни парка, които да генерира още повече чиста енергия.

1 коментар

  1. Браво! Още веднъж Коста Рика е световен лидер в устойчивото развитие и опазването на околната си среда. Неотдавна реши да разпусне армията си и да инвестира средствата, които до момента бяха предназначени за тази, в опазване на природните си паркове (20% от територията на страната организирани във 28 национални парка, още веднъж лидер). В същност, назначи бившите си военни като рейнджъри. Така „пазачите“ на границите й се конвертираха в пазачи на природните й богатства.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*