Световният икономически форум: oколната среда е сред топ рисковете

В навечерието на срещата на върха в Давос през следващата седмица Световният икономически форум публикува днес годишния си „Доклад за глобалните рискове“. Форумът предупреди, че проблемите на околната среда продължават да „доминират глобалния пейзаж на рисковете“.

В доклада, който оценява на поредица от рискове, пред които е изправена световната икономика, въз основа на тяхната вероятност и потенциално въздействие, на база проучване сред 750 специалисти по управление на риска, се заключава, че за първи път всички пет екологични риска, включени в проучването, са оценени както като „висок риск“, така и като „с голяма вероятност“.

Петте най-големи риска от гледна точка на вероятност и въздействие започват с оръжията за масово унищожение, следвани от четири риска на околната среда: екстремни метеорологични събития, водни кризи, големи природни бедствия, несправяне със смекчаването на изменението на климата и адаптиране.

„През последните десет години цяло съзвездие от рискове, свързани с околната среда – особено екстремните метеорологични събития и несправянето с изменението на климата, както и водните кризи – се очертаха като постоянен централен елемент от рисковия пейзаж, силно взаимосвързани с много други рискове като например социалните конфликти и миграцията“, се посочва в доклада. „Тази година рисковете, свързани с околната среда, са по-видни от всякога“.

В доклада също така се подчертават и опасенията относно заплахите за икономическата стабилност, които идват от все по-крайното разпределение на благосъстоянието, насрастващата поляризация на обществата, както и нововъзникващите технологии като изкуствения интелект.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*