IRENA: Югоизточна Европа има 740GW неизползван ВЕИ потенциал

Възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа могат да бъдат впрегнати и в крайна сметка да осигурят 740GW мощност за региона, според последните изчисления на Международната агенция за възобновяема енергия IRENA.

Ново проучване на агенцията, публикувано преди броени дни, сочи, че Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия имат общо около 532GW вятърен и 120GW фотоволтаичен потенциал. От тях 127GW са готови да бъдат впрегнати веднага, „по разходно-конкурентен начин още днес“!

„Потенциалът на региона за добиване на енергия от възобновяеми източници е огромен, особено за вятърна и за слънчева енергия. Овладяването на тези ресурси ще доведе до осигуряването на енергия на достъпни цени, създаване на нови работни места, подобряване на качеството на въздуха, както и осигуряването на инструменти за спазване на поетите международни ангажименти“, каза генералният директор на IRENA Аднан Амин. Слънчевата и вятърната енергия в момента са жизнеспособни опции за осигуряване на електрозахранване и регионът има възможност за допълнително мащабиране на своите енергийни системи по устойчив начин, казва Амин.

IRENA е готова да се ангажира с подкрепа за правителствата в Югоизточна Европа в „целенасочен процес за поемане … на нови ангажименти и разработване на дългосрочни стратегии за развитието на възобновяемите източници на енергия чрез цялостен анализ на пазарите, както и чрез идентифицирането на различни възможни варианти за постепенно мащабиране на за технологичните нововъведения в сферата на производството на енергия и крайното потребление“.

Агенцията също така ще се стреми да осигурява помощ за повишаване на осведомеността относно социално-икономическите ползи и положителното въздействие на възобновяемите източници върху околната среда. Сред задачите й ще е да „насърчава рамки за насърчаване на инвестициите в чиста енергия“, включително повече схеми за подпомагане на пазарни механизми и оптимизирани административни процедури.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*