Шотландия си вдига летвата: 2/3 намаляване на емисиите до 2032 г.

Правителството на Шотландия обяви проект на нов план за постигане на намаление на емисиите на парникови газове с 66на сто до 2032 година спрямо изходните нива от 1990 г. Своя документ кабинетът описва като „ново ниво на амбиция“ в посока справяне с климатичните промени.

Новата цел на Шотландия предвижда широкообхватни промени във всички сектори: транспорт, логистика, отопление, енергия, селско стопанство и управление на имотите. Целите, заложени в плана, отиват отвъд препоръчаното от Комитета по изменение на климата миналата година. Ако бъдат утвърдени, те ще представляват една от най-амбициозните програми за национална декарбонизация в света.

Проектът на плана за справяне с изменението на климата определя цели, специфични за всеки сектор, все в срок до 2032г. Една от задачите е производството на електроенергия да стане изцяло нулево-въглеродно. Едновременно с това правителството има за цел да осигурява 80 на сто от битовото отопление от нисковъглеродни източници в същия срок. В сферата на транспорта целта е най-малко 40 на сто от новите леки и лекотоварни автомобили, регистрирани в Шотландия, да са ултра-нискоемисионни превозни средства – това трябва да е факт след 15 години. Наред с това правителството на Шотландия ще се стреми да възстанови 250 000 хектара торфища във влошено състояние от 2032, както и да създава по най-малко 15 000 хектара нови гори всяка година.

Шотландия вече води сред европейските страни по отношение на намаленията на емисиите на парникови газове. Страната надмина целта си за намаляване на CO2 емисиите за 2020 г. с шест години по-рано от предвиденото, намалявайки емисиите с 46 на сто в сравнение с нивата от 1990 г.

Амбициозният проект за декарбонизация ще бъде подложен на обществени обсъждания и дебати в парламента в продължение на 60 дена, преди да бъде публикувана финалната му версия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*