Ефективни органични фотоволтаични клетки намират приложение в сензори и сгради

Способни на работа и при ниска осветеност, те са подходящи за специфични приложения

Органичните фотоволтаици струват по-малко, отколкото своите силиконови „колеги“, но производителността им остава незадоволителна засега. Оказва се, че това все пак им дава известни предимства. Консорциум от европейски изследователски групи и компании наскоро демонстрира органични соларни модули „със свободна форма“ за три конкретни приложения за вътрешна и външна употреба, които могат да помогнат органичните фотоволтаици да придобият ясен смисъл.

През трите си години на интензивни изследвания консорциумът ARTESUN маше една-единствена цел: разработване на материали с висока производителност, които да позволяват производството на рентабилни, органични фотоволтаични модули без вакуум с ефективност от над 15%. Тези модули следва да дадат възможност за изработка на системи с произволна големина и форма. Това може да позволи използване на фотоволтаика в широк кръг разнообразни приложения, където силициевите аналози не са приложими.

Изследователите са успели да създадат няколко вида органични соларни модули с помощта на новоразработени техники за нанасяне на фотоволтаично покритие и ролетен печат, съобщиха от проекта в изявление от декември 2016. Решенията са предназначени за три различни сектора и приложения.

RFID етикетите са едно от тези приложения. В случая батерията на RFID чипа е заменена от органичен соларен модул с размер, сходен с този на кредитна карта. Модулът захранва всички безжични комуникации между RFID чипа и съответния четец, заедно с интегрираното сензорно устройство.

Автомобилите и сградите са други две възможни приложения за това иновативно устройство, казват неговите разработчици.

Така например едно превозно средство може да бъде разпознато дистанционно, по безжичен път, чрез наличието на такъв модул и фиксиран четец. Разстоянието за „четене“ на чипа може да се увеличи десетократно при използването на слънчевата енергия в сравнение с т. нар. пасивен режим на работа.

Гъвкава органична слънчева антена с форма, подобна на цвете, е вторият представен сценарий на приложение. Изработен чрез „дълбок“ печат, такъв модул е в състояние да захранва радио и еко-сензори в разпределени безжични сензорни мрежи. Оптмизиран е да работи при ниска осветеност и различен интензитет на светлината, което, според консорциума, го прави подходящ за дистанционен, автономен мониторинг на околната среда и селскостопански приложения.

Фотоволтаичен компонент за стъклени фасади е третият модул, разработен в проекта – предназначен за интеграция в сгради. Сградно-интегрираният фотоволтаик с размер 1610 мм на 380 мм „може да се вгради във вентилируема фасада в рамките на добре определени структурни елементи“, казват разработчиците. Потенциалът пазарът да приеме подобна промяна е свързан с качества като здравина, цвят, дизайн и др. Тези параметри са били оценени от панел от експерти по скалата от 0 до 10, като резултатът показва цялостна оценка от средно 7-8 за този сградно-интегриран фотоволтаичен модул.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*