Южна и Югоизточна Европа ще страдат най-много от изменението на климата

Жеги и засушавания ще зачестяват, поставяйки в риск селскостопанските добиви

Южните и югоизточните райони на Европа ще се изправят пред най-неблагоприятни ефекти от изменението на климата измежду всички региони на Европа. Това е изводът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван в нов доклад в сряда. Жегите и сушите ще стават все по-чести, предвижда агенцията.

Изменението на климата е причина за по-чести и по-тежки бедствия като наводнения, суши, екстремни бури и горещи вълни из цяла Европа. Климатичните екстреми са свързани с покачването на глобалните температури, които с всяка следваща година постигат нови рекорди, водейки до покачване на морското равнище и топене на морския лед в Арктика.

„Всички европейски региони са уязвими към изменението на климата, но някои региони ще усетят повече негативни въздействия, отколкото други,“ се казва в доклада. Там е записано, че Южна и Югоизточна Европа се очаква да бъдат „горещата точка“ на изменението на климата. Те ще се изправят пред най-голям брой неблагоприятни въздействия.

Районът и без друго изпитва нарастване на температурните есктреми, чести засушавания и внезапни, резки порои. Това води след себе си проблеми като по-ниски селскостопански добиви, загуба на биологично разнообразие и горски пожари.

Крайбрежните зони и заливните райони в в западните части на Европа са също „горещи точки“ на климатичните промени. Те страдат от повишен риск от наводнения, от покачването на морското равнище по-чести екстремни бури.

Въпреки че някои региони в Европа биха могли да изпитат известни положителни въздействия от изменението на климата, като например подобряване на условията за селско стопанство в някои части на Северна Европа, повечето региони и сектори ще бъдат негативно засегнати, казва агенцията в доклада си.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*