Плафторма на ЕК ще осигурява финансова подкрепа за кръговата икономика

Задачата й ще е и да свързва инвеститорите с иноваторите в областта

Европейската комисия е поставила началото на платформа, която да осигурява финансова подкрепа за кръговата икономика за инициативаи за равитие на т. нар. кръгова икономика. Платформата е разработена заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя ще свързва новатори и инвеститори, според замисъла на ЕК.

Съобщението дойде от прес-офиса на ЕК на база неин доклад за изпълнението и напредъка по ключови инициативи от планна за действие н Еврокомисията от 2015 г.

Въз основа на набраната инерция с Плана за инвестиции за Европа, по който до края на 2016 г. са мобилизирани инвестиции на стойност 164 млрд. евро, с платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика ще се подобрят връзките между съществуващите инструменти, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и програма „InnovFin – Финансиране от ЕС за новатори“ по „Хоризонт 2020“. Предвижда се и да бъдат разработени нови инструменти за финансиране на проекти в тази област.

Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки, институционалните инвеститори и други заинтересовани страни ще обединят усилията си в рамките на платформата. Чрез нея ще се повишава осведомеността за възможностите за инвестиции в кръговата икономика и ще се стимулират добрите практики сред организаторите на проекти, ще се анализират проекти и свързаните с тях финансови нужди и ще се предоставят съвети относно структурирането и рентабилността на проектите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*