Футуристичен зелен град-гора, който работи като жива джунгла, замислят в Малайзия

Подземна мрежа за рециклиране ще се грижи за повторната употреба на материалите

Как би изглеждал най-добрият град на бъдещето? Все повече хора и екипи по света предлагат отговори на този въпрос, а Лабораторията за визионерска архитектура „LAVA“ вижда идеалния град на бъдещето като град-гора, работещ като джунгла. Наскоро те предложиха градоустройствен план, който описва тази визия, за бъдещо селище в малайзия. Замисленият зелен и умен град ще е с площ 20 квадратни километра. Той ще е бъде изграден около една централна гора и ще имитира функционирането на екосистемата, използвайки затворена, кръгова система, в която всички ресурси се използват повторно, отново и отново.

Градът-гора представлява проект за терен с площ 24 хектара и основни елементи в него са ефективността на използването на земята, чувствителността към околната среда, както и изграждането на емблематични зелени сгради, които сами по себе си въплъщават идеята за града-гора. „Градските пейзажи по свят изглеждат приблизително еднакво – няколко емблематични кули в центъра, заобиколени от много по-нискокачествени сгради, които нямат собствен облик“, казва Крис Босе, директор на LAVA. „Тук ние сме проектирали обратнотоящ силует…, където емблемата на града е публично пространство, а не даден обект или сграда. Централното ни пространство е „джунглената долина“ и тя и демонстрира уравнението: хора=град. От обект към място“.

Проекто-градът би могъл да подслони около 700 000 души. Той ще се намира на територията на рекултивирана земя между Малайзия и Сингапур. Градът ще включва офис-кули, жилищни райони, паркове, хотели, търговски центрове, международно училище.

Централната част ще е организирана около ключово обществено пространство – „тропическата долина“ – заобиколена от водопади. Тя ще служи и като постоянно визуално напомняне, че градъте своеобразна триизмерна екосистема.

Долината ще се разпростира, подобно на пръстите на човешка ръка, в пет направления. Този подход символизира теорията за петте елемента – дърво, огън, земя, метал, вода – и петте стълба на устойчивото развитие.

Група сгради се „спуска“ надолу към еко-парка в центъра, всички с гъсто озеленени фасади и покривни градини. На това място ще има една знакова кула, в която ще има апартаменти, хотел, търговски зони.

Бидейки оформен като пешеходен град, проектът поставя ясно разделение между различните типове трафик. Той предвижда насочвана на автомобилния трафик под земята, а влаковете преминават едно ниво над пешеходните трасета.

Подобно на жива джунгла, градът е проектиран като затворена система по отношение на ресурсите. Всичко ще се рециклира, което ще става чрез подземна система за обмен на материали и суровини.

Всичко в строителството на този град ще се изработва от местни материали. Сградите и пространствата ще се захранват изцяло от възобновяеми източници.

Изображения: LAVA

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*