Френски фермери ще се учат от български колеги как да отглеждат еко-продукция

Информацията за борбата с вредители и болести често обслужва интересите на индустриални производители на фуражи, пестициди и торове

„Грийнпийс“ стартира съвместно с 16 фермери от цяла Европа програма за обмен на знания в областта на екологичното селско стопанство. В рамките на инициативата четирима чуждестранни фермери ще посетят стопанствата на производители от България, които се специализират в биологичното земеделие. Целта е участниците да придобият опит от първа ръка за устойчиви селскостопански методи, вариращи от производство на собствен фураж за животни до намиране на методи за отглеждане на земеделски култури без агресивни синтетични пестициди.

„Екологичните фермери са героите на хранителната ни система,“ казва Сузан Дале, ръководител на проекта от офиса на „Грийнпийс“ във Франция. Всеки еко-фермер допринася за трансформирането на сега действащата система на индустриално селско стопанство, посочват еколозите.

Стопанствата-домакини се намират в Белгия, България и Франция и представляват различни сектори. 16-те фермера, които участват в програмата, са от Белгия, България, Гърция, Франция, Италия и Словакия. „Грийнпийс“ организира и серия от посещения и семинари в цяла Европа, където екологични и конвенционални производители имат възможност да обменят опит и идеи, както и да научат за алтернативни решения. Над 400 участници се включиха в тези събития през 2016 година. В допълнение, „Грийнпийс“ стартира и Farmers2Farmers – онлайн платформа за насърчаване и споделяне на екологични земеделски методи, практикувани от фермери от цяла Европа. Платформата представя реалния опит и съвети от тези земеделски производители и насърчава обмена на знания в рамките на широка и разнообразна селскостопанска общност.

Свързването на конвенционални земеделски производители с екологичните им колеги има за цел популяризиране на знанията за екологичните алтернативи в стопанството.

„Информацията за това как да се справят с вредители и болести често е ориентирана към интересите на индустриалните производители на фуражи, пестициди и торове. Това прави фермерите още по-зависими от продуктите, които тези компании произвеждат. Политиците трябва да увеличат подкрепата и субсидиите за екологични алтернативи. Само чрез екологично селско стопанство можем да гарантираме на нашите земеделски общности стабилни доходи и по-добър живот в дългосрочен план“ – заключава Сузан Дале.

От: Грийнпийс България

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*