Как Любляна се отказа да изгаря отпадъците си

Разделното събиране и рециклиране носи много повече ползи

През 2012 г. Любляна обявява плановете си за изграждане на инсинератор за твърди битови отпадъци. По това време градът вече рециклира 45% от отпадъците си, но наличното пространство в депото бързо се запълва. Въпреки нарастващото противопоставяне от страна на местните жители, властите настояват, че изгарянето на отпадъците е най-доброто решение на проблема.

Междувременно, през 2013 г. нивото на разделно събиране се повишава до над 50%, а през 2014 г. – до 60%. В този момент възникват две дилеми:

  • Какви са границите на успешното разделно събиране?
  • Какво да прави Любляна с остатъчните отпадъци, ако не ги изгаря?

През 2014 г. неправителствената организация „Еколози без граници“ става член на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци. Организацията подготвя две посещения за словенските компании и оператори за управление на отпадъци, за да се запознаят с най-добрите практики за нулеви отпадъци.

Първото посещение е през декември 2013 г. в Контарина – европейски шампион по нулеви отпадъци в региона Венето (Италия). Градът има население от над 500 000 души. Там се рециклират над 85% от отпадъците. Остатъците са сведени до минимум от 50 кг на човек годишно. Словенската делегация наблюдава тази успешна система за разделно събиране, допълнително подкрепена от системата „плащаш повече, ако изхвърляш повече“. Експертите от Европейската мрежа за Нулеви отпадъци разясняват логистичните въпроси и мерките, които стоят зад високите нива на рециклиране.

При втората визита през април 2014 г. те научават за завода за възстановяване на материали и биологично третиране (ВМБТ), който надгражда традиционното механично-биологично третиране (МБТ) с цел да се извлекат допълнителни материали от остатъчните отпадъци при спазване на задълженията за предварително третиране на остатъчните отпадъци, предвидени в Директивата относно депонирането на отпадъци, без да се прибягва до термична обработка. Материалите от тези съоръжения се предават за рециклиране, включително и леката фракция.

След тези впечатления Snaga – публичното дружество, което управлява отпадъците в Любляна и в девет околни общини – и Общинският съвет на Любляна обявяват своя ангажимент към подхода Нулеви отпадъци. Те отхвърлят напълно плановете за изгаряне на боклука на града. През септември 2014 г. Любляна приема стратегия „Нулеви отпадъци“, заедно с три други пилотни общини. Това бива публично обявено в Долната камара на словенския парламент.

Любляна е обявена за Европейска зелена столица за 2016 г. Тя е единствената столица сред останалите пет финалиста без никакъв инсинератор и без никакви планове за изграждане на такъв, което й дава значително предимство пред останалите кандидати.

Любляна поема задължения за:

  • увеличаване на разделното събиране до 78% до 2025 г. и до 80% до 2035 г.;
  • намаляване на общото количество генерирани отпадъци до 280 кг. на жител годишно;
  • намаляване на остатъчните отпадъци до 60 кг до 2025 г. и 50 кг до 2035 г. годишно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*