Аржентина обяви 2017 г. за „Година на възобновяемата енергия“

Възобновяемите източници трябва да осигуряват 8% от енергийните потребности на страната

Аржентина е обявила 2017 година за „Година на възобновяемата енергия“. С това южноамериканската страна се надява да повиши осведомеността за предимствата на възобновяемата енергия и нейната роля за устойчивостта, съобщи Planetsave.

С нов указ правителството извежда като приоритет енергийната диверсификация чрез използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електрическа и топлинна енергия. Указът очертава целта на страната – да има 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общия енергиен микс на страната до 2025 г.

Постановлението е в съответствие с приемането на Парижкото споразумение за климата, което изисква за всеобхватни глобални усилия за намаляване на емисиите на парникови газове. Очаква се правителството на Аржентина да стимулира използването на технологии за възобновяема енергия тази година.

Междинната цел на правителството на Аржентина е да постигне дял от 8% на възобновяемата енергия в общото потребление на електроенергия до края на 2017 г. В резултат на това се очаква да се проведат няколко търга за мащабни проекти за възобновяеми енергийни системи.

Очаква се правителството да организира изграждането на около 10 гигавата ВЕИ мощности до 2025 г..

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*