Наръчник ни запознава с 37 инвазивни вида за ЕС

Привнесените видове разбиват баланса на местната екосистема

Наръчник за разпознаването на 37 инвазивни вида за Европейския съюз ще бъде издаден на български език през пролетта на 2017 г. Книгата ще представи със снимки и текст видовете, които застрашават биоразнообразието в ЕС, включително в България.

Книгата ще бъде предоставена на Регионалните инспекции по околна среда и води и на Агенция „Митници“, които трябва да контролират навлизането им у нас. Ако до пролетта списъкът се разшири с нови видове, те ще бъдат включени в изданието. То ще бъде достъпно и в интернет страницата на проекта.

Инвазивните видове са животни и растения, привнесени в местната екосистема от друга част на света. Това означава, че те не са част от локалния биологичен баланс. Резултатът от привнасянето им най-често е негативен – тези видове започват да консумират ресурсите на местната екосистема при пълното отсъствие на естествен метод на регулиране на поведението им. Затова инвазивните видове са една от основните причини за загуба на биологичното разнообразие. Те прогресивно унищожават местните видове и популации, тъй като нямат естествени врагове, които да контролират разпространението им.

Инвазивните видове могат да нанесат значителни вреди на човешкото здраве и на икономиката.

Важно е обществото да бъде информирано за рисковете от навлизане на инвазивните видове и изучаването им да бъде включено в средното образование, смятат експертите по проекта, по който ще се издаде книжката. Практиката показва, че децата с интерес изучават чуждите видове, които са заплаха за местните.

В Европа се изразходват 12 млрд. евро годишно за борба с инвазивните видове. Средствата са за предотвратяване на навлизането им, за тяхното унищожаване и контрол на популацията, за възстановяване на загубеното биоразнообразие и нанесените щети на земеделието и икономиката.

Изданието ще стане факт като част от проекта „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS). Той се реализира по програма БГ03 “Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

 

 

Още по темата:

Шипобузест рак, черно дънно сомче и китайски поспаланко са открити у нас

Инвазивните растения костват милиарди долари годишно

 

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*