Столична община се замисли за проблема с въздуха в големия град

Предвиждат се дни с безплатен градски транспорт, въвеждане на система за еко-мониторинг

Столична община се е заела с разработване на мерки за подобряване на качеството на въздуха в големия град. Предвиждат се затягане на режима за замърсяващите автомобили, дни с безплатен градски транспорт, въвеждане на система за еко-мониторинг.

Това стана ясно от публикация във Facebook профила на кмета на София Йорданка Фандъкова. Публикацията дойде в отговор на акцията на гражданската инициатива „Спаси София“, при която паметниците на видни личности осъмнаха с предупреждение към гражданите, че въздухът е отровен.

Все пак Столична община не се ангажира с ясни срокове кога смята да въведе мерките, за които говори. Стана ясно само, че мерките са част от Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община до 2020 г. Публикацията твърди, че тази програма ще влезе за гласуване в Столичен общински съвет през пролетта.

Програмата на Столична община за подобряване на качеството на въздуха, която с екипа ми ще представим в следващите дни, включва серия от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки по отношение емисиите на фини прахови частици от транспорта, транспортната инфраструктура, битовото отопление, отоплението в обществени сгради и от други източници. Част от новите политики, които предлагаме и ще защитаваме са:

  • Строг контрол на техническите прегледи на автомобили и спиране от движение на автомобилите без катализатор и с нива на замърсяване над допустимите норми. Предлагаме законодателна промяна, която да позволи поставянето на стикер, който обозначава екологичния клас, върху всеки автомобил, който се движи на територията на Столична община. Целта на промяната е да даде възможност за допълнителен контрол от Пътна полиция и Столична община.
  • Система за ранно предупреждение на гражданите при прогнозни високи нива на фините прахови частици, което да позволи предприемането на навременни мерки. Предвиждаме и създаване на местна система за мониторинг на въздуха.
  • Безплатен градски транспорт и ограничения за движението на автомобили в най-натоварените зони на града при прогнозни данни за трайно превишаване на нормите на фините прахови частици.
  • Екологичен мониторинг на територията на Столична община, който отчита локалните източници на замърсяване и фокусирани действия към тях.
  • Провеждане на информационни кампании за вредното влияние върху качеството на въздуха при отопление с твърдо и течно гориво и насърчаване на гражданите да преминат към алтернативни горива.
  • Закупуваме електробуси за градския транспорт и даваме възможност за изграждане на нови зарядни станции за електромобили в града.

Програмата, която разработваме заедно с експерти от БАН, Техническия университет и ХТМУ, включва и зелените политики, по които работим в последните години и продължаваме. В това число строителството на третия лъч на метрото, с който очакваме да спестяваме до 90 хил. т. годишно вредните емисии и модернизацията на градския транспорт, като всички нови превозни средства задължително са с екостандарт ЕВРО6. Изграждане на нови велоалеи и нови буферни паркинги при началните и крайните спирки на метрото със стимули за използването им. Увеличаваме честотата на миенето на основните улици и булеварди и включване на повече квартални улици. Продължаваме да залесяваме и да създаваме нови зелени площи около натоварените булеварди, както и ежегодно да залесяваме ерозирали и замърсени терени извън урбанизираната територия. В периода 2012 – 2016 г. само на територията на София засадихме 6 844 дървета. Отделно от това в последните 6 години залесихме 1041 дка горски територии, пустеещи земеделски земи и нарушени крайречни територии около София. През 2017 г. предвиждаме засаждането на 1200 нови дървета в града и залесяването на над 200 дка нарушени земеделски земи в крайградските зони.

Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община до 2020 г. ще бъде обявена публично като очакваме да получим бележки и предложения и от страна на гражданите, неправителствени организации и институции. През пролетта програмата ще бъде внесена за обсъждане и в Столичния общински съвет и гласувана.

Още по темата:

София – чиста и зелена – такава я искат столичани

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

София с близо три пъти по-чист въздух в Деня без автомобили

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*