ЕС е на път да постигне своите „зелени“ цели за 2020 г.

Изграждането на енергийния съюз се развива отлично, смята ЕК

Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Това обяви Еврокомисията с публикуването на втория доклад за състоянието на енергийния съюз на ЕС.

„Въпреки настоящата геополитическа несигурност, Европа продължава напред с прехода към чиста енергия,“ заяви Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката. „Фактите сами говорят за себе си – възобновяемата енергия вече е конкурентна в ценово отношение, а понякога е и по-евтина от изкопаемите горива. В сектора в Европа работят над един милион души и се привличат повече инвестиции, отколкото в много други сектори. Разходите ни за внос на изкопаеми горива са намалели с 16 млрд. евро. Сега усилията трябва да продължат, като Европа работи със своите партньори, за да играе водеща роля в световната надпревара за по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика.“

Постигнатото в областта е добър напредък в посока изграждането на енергийния съюз на ЕС – инициатива, която има за цел ускоряване на фундаменталната модернизация на цялата европейска икономика, за да може тя да стане нисковъглеродна и енергийно и ресурсно ефективна по социално справедлив начин.

ЕС напредва добре по отношение на целите на енергийния съюз, по-специално по отношение на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г., откчита ЕК. „Той вече е постигнал целта си за крайното потребление на енергия. Същото се отнася и за емисиите на парникови газове – през 2015 г. емисиите на ЕС са били с 22% под равнището през 1990 г. ЕС се представя добре и в сектора на възобновяемата енергия – според данните от 2014 г. делът на енергията от възобновяеми източници е достигнал 16% от брутното крайно енергопотребление в ЕС. Друга важна тенденция е, че ЕС продължава успешно да прекъсва връзката между икономическия растеж и емисиите на парникови газове. През периода 1990 – 2015 г. общият брутен вътрешен продукт на ЕС (БВП) е нараснал с 50%, докато общите емисии са намалели с 22%.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*