Франция ще утрои капацитета за енергийно съхранение до 2020 г.

Текущите регулации и изкупните тарифи за чисто електричество насърчават решенията за по-голяма автономност

Франция е на път да да се окаже следващият голям пазар, когато става дума за енергийно съхранение в Европа. Страната подготвя няколко големи енергийни разработки в тази посока. Това сочи нов доклад на Clean Horizon.

Изводът от анализа в доклада е, че инсталираният капацитет за енергийно съхранение във Франция ще се утрои до 2020 г. По този начин той ще надмине „летвата“ от 100 MW.

Новите регулации за т. нар. собствено потребление, отварянето на пазара за спомагателни услуги и най-новият търг за 50 MW фотоволтаична централа с с модул за съхранение на Френските острови – последният от цяла серия подобни търгове, обявени за региона – са потвърждение на амбицията на Франция да се развие като водещ в Европа пазар за съхранение на енергия.

Възможностите за съхранение на енергия стават все по-интересни и за континенталната част на Франция. На ниво жилище преференциалните трифи за изкупуване на екологична електроенергия намаляват и това постепенно поражда все по-голям интерес към възможностите за „собствено производство + потребление“. Новите регулации за търговските и промишлените инсталации, които следват модела, определен от Германия, дават възможост за инвестиции в технологии за съхранение и дори ги насърчават.

Добиването на слънчева енергия в комбинация с решения за съхранението вече е доказано ефективно решение за електрозахранване на изолирани региони като например островните общности. Затова се очаква Франция да продължи да трупа опит в тази област. Анализаторите на Clean Horizon виждат това като позициониране на Франция директно зад Германия и Великобритания по отношение на потенциала за комбиниране на енергия от възобновяеми източници и системи за съхранение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*