Столична община публикува програмата си за въздуха

30 дена е срокът за коментари и обратна връзка

Столична община публикува в сайта си „Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г.“ Дългоочакваният документ може да бъде разгледа и коментиран в становища до общината.

Датата на публикуване е 10 февруари 2017 г. Съгласно регламента за обществените обсъждания, заинтересованите лица могат да внасят писмени бележки и предложения, в 30-дневен срок от публикуването на проекта, в деловодството на Столична община или през контактен център.

Замърсяването на въздуха е най-наболелият екологичен проблем на София. Концентрацията на фини прахови частици достига стойности от порядъка на 400-500 µg/m3 и дори повече, особено през работните дни в зимните месеци. Смогът над града наскоро бе оприличен на този над Пекин.

Още по темата:

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

Слънчеви топлофикации намаляват сметките за отопление и зависимостта от вноса на изкопаеми горива

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*