Хората променят климата 170 пъти по-бързо от природните сили

Промяната, която пораждаме, е като сблъсък с метеорит, казват изследователите

Влиянието на човека върху климата на Земята прилича повече на сблъсък с метеорит, отколкото на плавно протичащ процес – това твърдят двама изследователи, които са изчислили как човешката дейност влияе на планетата.

Учените от доста време са наясно, че човешките дейности са причината за изменението на климата. Сега Уил Щефан и Оуен Гафни от Центъра за климатична устойчивост в Стокхолм са разкрили колко точно е отражението на човешката дейност върху Земята. Чрез пърото по рода си математическо уравнение – „Антропоценното уравление“ – те показват как хората карат температурите на планетата да се повишат с темпове, много по-бързи от тези, пораждани от природните сили. Двамата учени казват, че това е по-скоро като междупланетна катастрофа, отколкото като естествено протичащ процес.

Двамата изследователи заявиха, за повечето от четири и половина милиарда години съществуване на Земята геофизичните и астрономически сили са променяли планетата, пораждайки изменение на температурата с 0,01 градуса Целзий на век. Но през последните 60 години хората пораждат ускорен процес на промяна. По-конкретно, през последните 45 години емисиите на парникови газове, които сме вкарали в атмосферата, са увеличили скоростта на покачване на температурата до 1,7 градуса по Целзий на век. Този процент на промяна, породена от човешката дейност, се явява 170 пъти по-бърз от този, характерен за естественото влияние на природните сили.

За да изчислят уравнението, двамата изследователите са разгледали промяната на това, което те наричат „животоподдържащата земна система“. Това включва атмосферата, океаните, пътищата, горите, влажните зони, ледените пластове, биоразнообразието.

„Не твърдим, че астрономическите сили на нашата слънчева система или геоложките процеси са изчезнали,“ казва Щефан. „Но от гледна точка на тяхното въздействие в такъв кратък период от време те сега са просто незначителни в сравнение с нашето собствено влияние. Изкристализирането на това доказателство във формата на математическо уравнение дава на настоящата ситуация голяма яснота, която богатството на данни иначе размива“.

Хората трябва да намалят изменението на климата – ако не успят, ще стане така, че промяната на планетата ще доведе до обществен срив, казват Гафни и Щефан. Списанието The Anthropocene Review публикува статията им за антропоценното уравнение миналата седмица.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*