Нужна е оркестрирана система от стимули за насърчаване на еко-колите

Синхронизацията на мерките е ключова за успеха

Система от стимули, които насърчават покупката на екологични автомобили, и санкции, които правят неудобно притежанието на силно замърсяващи коли, може да преобрази автомобилния пазар у нас и да направи чистите превозни средства много по-масови. Има смисъл държавата да инвестира в такава програма, защото цената на остарелия автопарк в страната е собственото ни здраве. За да е работеща обаче такава схема трябва да се състои от добре синхронизирани и окрестрирани мерки. Това подчерта Боян Захариев, директор бизнес развитие в Индустриален клъстер „Електромобили“ по време на кръглата маса „Добри новини за електромобилите“ тази сутрин.

Данъчните стимули могат да започват с насърчителни мерки като намаляване на ДОД за физическите лица при закупуване на екологичен автомобил, освобождаване от такси за регистрация, различни премии и бонуси за закупуване. За бизнеса също може да има данъчни стимули: данъчни облекчения, временни, за стартиране на бизнес дейности, използващи електрически превозни средства.

В същото време данъчната политика може да „санкционира“ мръсните автомобили. Роля биха повишените данъци за не-екологични коли и евентуален „данък замърсяване“.

Икономическите стимули биха могли да насърчат бизнеса да инвестира в електрическа мобилност. Тук от значение би била евентуална ясна регулаторна рамка за инвестиционния процес. Добър резултат може да се очаква от осигуряването на целева финансова подкрепа за развитие на новостартиращи предприятия с иновации в електромобилността.

Икономически стимули може да има и за гражданите, например стимулиране на потреблението на електромобили посредством целво финансиране, посочи Захариев. Много съществена роля може да изиграе субсидирането на зарядни станции за хората, които закупуват лични електромобили, както и осигуряването на преференциални цени за електроенергията за зареждане на тези превозни средства.

Технологичните мерки от една потенциална програма за насърчаване на електромобилността следва да насърчат научно-изследователската дейност. Това следва да включва юджетно финансиране за иновативни разработки, модели и прототипи за иновации в електромобилността. На общинско ниво добре действа разработванет на общински мрежи от заярдни станции за публично зареждане, както и насърчаването на изграждането на зарядни стации върху общински терени – в съчетание с изработване на карта на зарядните станции.

Наред с това общините биха постигнали съществена промяна в областта на транспорта с въвеждането на електробуси в публичния транспорт. Лесно и с доказан ефект е и въвеждането на ЕПС в общинските дейности – социален патронаж, сметосъбиране и др.

Социално-екологичните фактори са свързани с повишаване на осведомеността на гражданите и бизнеса за реалните възможности за устойчива мобилност. Информирането на обществеността за това как за старите и евтини автомобили обществото плаща със здравето си е достатъчно силен аргумент.

В тази компилация от мерки съществено е да има единност, синхронизираност на всички инструменти. Тяхното функциониране следва да е добре оркестрирано. В противен случай вместо насърчаване на чистата мобилност се постигат изкривявания на пазара.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*