Въглища и социална политика: никой не смята болничните

Енергетиката у нас не разпонава модернизацията като възможност за бъдещ бизнес

Когато се говори за закриването на въглищните електроцентрали, много често използван аргумент е факторът „работни места“. Никой обаче не взема под внимание здравното въздействие от работата на остарелите горивни централи – не се взема предвид икономическата стойност на здравните проблеми на работещите в цялата индустрия, които оказват огромна тежест под формата на загуба на работни дни и намалена работоспособност на хората във въглищните региони. Това предупредиха еколози от сдужение „За Земята“ след проведената вчера в София конференцията „Бъдещето на въглищната индустрия“. Тя бе организиранa от „Мини Марица-изток“.

Замърсяването на въздуха в глобален мащаб ще струва средно по 2,6 трилиона долара годишно до 2060 г. Това е стойността на щетите, причинени от

  • намалена трудоспособност,
  • дни, прекарани в болничен отпуск,
  • медицински разходи,
  • намалена продукция.

Данните бяха оповестени през 2016 г. от Организацията за икономическо сътрудничество и взаимопомощ. Очакваните здравни разходи на човек, свързани с проблеми заради замърсяването на въздуха, могат да достигнат около 330 долара на човек, твърди ОИСР.

За сериозността на проблема с намалената трудоспособност свидетелстват и проекти като изграждането на тази соларна офис-сграда в Холандия. Проектантите са изчислили, че намаляването на отсъствията на служители поради болнични и запазването на тяхната работоспособност оправдава инвестицията в радикален преход към възобновяема енергия и екологично чиста обкръжаваща среда.

На фона на тези тендеции е непонятно защо енергийната индустрия у нас трайно се стреми към запазване на текущото си състояние. Противопоставяйки се на новите правила, България не решава проблемите в енергийния сектор, а го поддържа замръзнал в 80-те години на 20 век, предупреждават еколозите.

От друга страна модернизирането на сектора се явява възможност: за по-дълготрайно пазарно присъствие и плавен преход към новата ера в енергетиката. „Налагането на нови стандарти за отделяне на замърсяване от големи горивни инсталации в индустрията цели да проправи път на нови и по-модерни технологии, които да намалят вредното влияние на съществуващите инсталации“, допълват еколозите. „По същество тези правила са възможност за въглищната индустрия да остане още няколко години на пазара, да планира своето постепенно оттегляне и да въведе програми, които да компенсират загубата на работни места. В полза на България е да извлечем максимални ползи от този процес, а не да го саботираме“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*