12 учебни програми за енергийна ефективност и ВЕИ действат в гимназии и учебни центрове

НАПОО с план за актуализиране на държавните образователни стандарти за професиите, свързани с енергийна ефективност

12 учебни програми в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, 433 обучени строителни специалисти, 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и центрове за професионално обучение – това е в цифри резултатът от проекта BUILD UP Skills EnerPro, осъществен от центъра за сградна енергийна ефективност ЕнЕфект. Програмите са предназначени за строителни специалисти, работници и преподаватели. Ноновъведението е базирано на проведени 29 образователни курса от шестте партньора по проекта. Изградени са и 6 активни учебни центъра за сградна енергийна ефективност.

В края на 2014 г. екипът на проект BUILD UP Skills EnerPro си постави за цел да промени нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и да ги наложи като стандартна практика, най-вече сред младите специалисти.

През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro (ЕнЕфект, СПГЕ „Джон Атанасов“, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГСА – гр. Пазарджик, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе и ​БГЦПО – гр. Плевен) са провели общо 29 обучителни курса. На базата на разработените програми и проведените обучения Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е разработила план за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации.

2 нови учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели са разработени чрез проекта, както и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО.

Курсове в Направление ВЕИ (СПГЕ „Джон Атанасов“ и ПГТЕ „Хенри Форд“, София)

 1. Фотоволтаични инсталации
 2. Слънчеви топлинни инсталации
 3. Котли и инсталации на биомаса
 4. Миниветрени съоръжения и инсталации
 5. Термопомпени инсталации
 6. Климатизация, вентилация и отопление
 7.  Хибридни топлинни системи​

Курсове в Направление Строителство (в ПГСА – Пазарджик, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе, БГЦПО – Плевен, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект)

 1. Сградна обвивка
 2. Сградни системи
 3. Строителен пазар, продукти и технологии
 4. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*