Нов закон във Франция насърчава потреблението на собствена PV енергия

Предвидени са детайли гаранции за произход и проследяване на електроенергията от възобновяеми източници

ЕС одобри нов закон във Франция, който осигурява правна рамка за собственото потребление на собствена ВЕИ енергия. Новият норматив насърчава и малките колективни схеми за ВЕИ генерация и потребление. Мрежовите оператори пък ще бъдат задължени да помагат за фасилитиране на собственото потребление.

Анализаторите очакват ръст на продажбите на маломерни системи за съхранение на енергия във Франция след одобрението на новия закон.

„Най-важното в закона е въвеждането на нов регламент за собственото потребление на местно ниво. Самостоятелното потребление е разрешено не само за индивидуални клиенти, но също така и за множествени клиенти (в мащаб една сграда или малък квартал – до 100kW)“, обясни Ричард Лойен, генерален директор на френската асоциация за възобновяема енергия Enerplan, пред PV Tech.

Местната Комисия за енергийно регулиране ще създаде и мрежова тарифа за използването на ВЕИ системи за собствени нужди. Тази тарифа ще вземе предвид икономиите, свързани с намаляване на използването на мрежата чрез генериране на собствена енергия.

Новият закон предвижда и опростяване на процедурите за маломерни ВЕИ генерации, които само частично отговарят на модела за собствено потребление. Предвижда се освобождаване от данъци за електроенергията, която е самостоятелно генерирана и самостоятелно консумирана.

Законопроектът също ратифицира наредба от август 2016, свързана с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Тази наредба премахва приоритетния достъп до мрежата за въглищни генерации. Освен това тя установява приоритетен достъп до мрежата за възобновяемите източници на енергия, особено в не-свързани помежду си области като например френските острови.

Законът също така предвижда детайли гаранции за произход и проследяване на електроенергията от възобновяеми източници – един вид схема за зелени сертификати.

Не на последно място цената за присъединяване към мрежата за възобновяемите енергийни източници ще бъде намалена, за да се предотврати ситуацията, в която тази цена възпрепятства развитието на малки ВЕИ проекти, особено в отдалечените селски райони.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*