Малки промени в самолетните маршрути могат да имат голямо въздействие върху климата

Концепцията за "климатично оптимизиране" на маршрутите е млада, но трябва бързо да се развие

Авиокомпаниите могат значително да намалят своето вредно въздействие върху климата чрез прилагане на незначителни промени в самолетните маршрути. Въпреки, че въпросните промени ще увеличат оперативните разходи на авиокомпаниите с около 1 на сто, въздействието върху климата ще намалее с цели 10 на сто. Това твърди международен изследователски екип, който наскоро е завършил проучване по темата.

Самолетите, летящи на големи височини, отделят въглеродни емисии близо до стратосферата. Затова изследователите отдавна са стигнали до извода, че тяхното въздействие върху изменението на климата е много по-значимо, отколкото ако същите емисии биха се отделяли долу, близко до повърхността на земята. По-конкретно, CO2 емисиите от самолетите по време на полет високо в небето са около два пъти по-вредни от същия обем емисии, отделени „наземно“. В допълнение към отделения CO2 самолетите излъчват и други парникови газове. Те водят до по-големи климатични въздействия предвид голямата височина, на която се отделят.

Динамичното изследване на самолетните маршрути и определянето на мястото, където емисиите са с най-голям ефект, може да помогне общото вредно въздействие на авиацията върху изменението на климата да бъде намалено с 10 на сто. Това е изводът на учените – сборен екип от Департамента по метеорология в Университета Рединг, Института за атмосферна физика DLR в Германия, Eurocontrol от Брюксел и Центъра за интеграционни климатични и екологични изследвания CICERO в Осло. Проучването им бе публикувано в журнала Environmental Research Letters.

“Авиацията се различава съществено от много други сектори, тъй като нейното въздействие върху климата до голяма степен се дължи на ефекти, не-свързани с CO2, като кондензационните следи и образуването на озон,” казва водещият автор на проучването Волкер Греве. “Тези ефекти, не-свързани с СО2, се различават според региона и, възползвайки се точно от това, може да се постигне голямо намаляване на вредното въздействие върху климата. Нашето проучване разглежда жизнеспособността на подобна стратегия за изменение на маршрутите. Вземхме под внимание представителен набор от метеорологични ситуации за зимата и за лятото, както и различни аспекти на безопасността, и оптимизирахме всичкия транс-атлантически въздушен трафик за тези дни”.

Екипът е използвал изчисленията за емисиите, както и симулации на въздушното движение, обхващащи 400 полета по 85 маршрута над Северния Атлантик. Резултатът е показал, че при всички метеорологични условия има възможност за оптимизация на самолетните маршрути за оптимизация, която може да доведе до намаляване на въздействието на емисиите. В същото време променените маршрути на полетите ще доведат до увеличение само с 1% на оперативните разходи на авиокомпаниите.

Има безспорно някои неясноти, които трябва да бъдат изчистени, преди да може да бъде възприет подход на прагматично прилагане “климатично-оптимална“ система за маршрутизация. Изследователският екип, бидейки напълно наясно с препятствията, посочва, че „концепцията на за климатично оптимизиране на маршрутите не е достатъчно зряла, за да бъде приложена директно в реалния свят”. Налице са обаче и достатъчно причини да се работи усърдно за изчистването на неяснотите и постиогането на приложимост на концепцията, като се пимима предвид, че авиационната индустрия е сред бързо растящите в глобален мащаб.

1 коментар

  1. Трябват високоскоростни ракетоплани, които да се издигат поне до 80-100km и след това да се спускат към крайната точка.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*