ИБЕИ: страната ни е задоволена с достатъчно питейна вода

Откъм водни ресурси може да се окаже, че държавата ни е една от най-богатите страни в Европа

Страната ни е задоволена с достатъчно питейна вода – това обявиха експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките, след като обследваха и картираха реките, езерата и язовирите у нас и ползите им за обществото. Работата им е част от проекта „Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България“ (FEMA). Той се финансира по програма БГ 03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

Изследван е всеки воден обект, всяко водно течение и дори сухо корито, българската акватория на Черно море и близките й крайбрежни води, разказа ръководителят на проект FEMA проф. Йордан Узунов от ИБЕИ, който участва в конференция по проекта. Картирани са 31 хил. речни участъка, както и 7200 язовири и езера. Експертните оценки дават информация както за площта, така и за количествените им характеристики. Общият извод е, че страната ни е задоволена с достатъчно вода както за питейни, така и за технически нужди, посочи проф. Узунов.

Оценени са ползите за обществото, които сладководните водоеми предоставят (т.нар. екосистемни услуги). Някои са лесни за оценка, тъй като са материални – например колко тона риба или питейна вода може да предостави даден язовир за една година, посочи Венцислав Василев – директор на националния офис на Регионален екологичен център за ЦИЕ, партньор по проекта. Други екосистемни услуги обаче са по-трудни за количествена оценка – напр. ценността им за туризма, символното значение или регулиращата им функция за намаляване на вредните емисии и изменение на климата.

На следващ етап ще се направи икономическо остойностяване на предоставяните ползи за обществото. То ще даде възможност за информирано вземане на решения, вкл. на политическо ниво, касаещи дадената екосистема, отбеляза Василев.

„Трябва да знаем с какво разполагаме и тази стойност да влезе в БВП не само като произведена стока за пазара, но и като съществуващ потенциал, който работи и в момента за нас“, смята проф. Узунов. „След остойностяването му може да се окаже, че държавата ни е една от най-богатите страни в Европа“, прогнозира той.

1 коментар

  1. Не е вярно! България има крайно ограничени водни ресурси – примерно само Риу Негру, един от най-големият притоци на Амазонка има по-голям дебит от всички български реки.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*