Европейската комисия осъди България за мръсния въздух

"Систематично и постоянно" е неспазването на регулациите за чистотата на въздуха

Европейската комисия осъди България в съда на ЕС в Люксембург заради неизпълнение на задълженията по прилагане на законодателството на ЕС по отношение замърсяването на въздуха. Нарушението на страната ни обхваща всички региони в страната. Делото на ЕК срещу България относно мръсния въздух бе заведено на 14 септември 2015 г.

Ето какво гласи решението на съда:

Република България,

със систематичното и постоянно неспазване от 2007 г. до 2014 г. включително както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10, в следните зони и агломерации: БГ0001 агломерация София, БГ0002 агломерация Пловдив, БГ0004 Северна, БГ0005 Югозападна и БГ0006 Югоизточна,

както и със систематичното и постоянно неспазване от 2007 г. до 2014 г. включително на дневната пределно допустима стойност, приложима за концентрациите на ПЧ10, в зона БГ0003 Варна, както и на годишната пределно допустима стойност, приложима за концентрациите на ПЧ10 през 2007 г., 2008 г., и от 2010 г. до 2014 г. включително, също в зона БГ0003 Варна,

не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, а

с превишаването както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10, във всички горепосочени зони и агломерации, не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1, втора алинея от тази директива, и по-специално задължението периодът на тези превишавания да бъде възможно най-кратък, що се отнася до периода от 11 юни 2010 г. до 2014 г. включително.

Засега не е ясен размерът на санкцията. България ще трябва да поеме направените съдебни разноски по делото, както и тези на Европейската комисия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*