Сухите тревни екосистеми заемат 4/5 от тревните области

Учени картираха тревните екосистеми у нас за първи път

Български експерти са оценили тревните екосистеми в страната, които попадат извън мрежата НАТУРА 2000. В резултат на проекта тревните екосистеми са класифицирани в пет типа и съответно картирани.

Изследването е реализирано чрез проекта „Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България“ (IBER-GRASS), финансиран по програма БГ03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. Анализът на тревните екосистеми е дело на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН), в партньорство с Центъра за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Българското дружество за защита на птиците и „Биосфера“.

Експертните екипи са изследвали над 120 хил. тревни полигона. Общата площ на тревните екосистеми е над 6 хил. кв. километра. От направената класификация става ясно, че у нас преобладават сухите тревни екосистеми, които са 81,02% от тревните площи. Умерено влажните тревни екосистеми са 17,22%, сезонно влажните и влажните тревни екосистеми – 1,31%, алпийските и субалпийски тревни екосистеми – 0,07%, а вътрешните солени степи – 0,37%.

Екосистемните услуги, които тревните области предоставят на хората, са многобройни – възможност за отглеждане на животни, биомаса на лечебни растения, разпространение на растения, гъби, безгръбначни, птици, земноводни, влечуги и бозайници, възможности за отдих, възстановяване и творческо вдъхновение.

Това е един от най-трудните проекти, по които работим, защото тревните екосистеми заемат голяма част от територията на страната, каза при откриването на конференция по проект IBER-GRASS Анна Ганева – директор на ИБЕИ-БАН. Очаква се проектът да бъде окончателно завършен до края на месеца.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*