Нов материал репликира фотосинтезата

Учени са създали изкуствена форма на фотосинтеза, която може да намали нивата на въглеродния диоксид във въздуха и едновременно с това да осигури „слънчево“ гориво – две потенциални ползи, които да помогнат за стабилизирането на променящия се климат на планетата. Химическата реакция се задейства от синя светлина, наподобяваща синята дължина на вълната на слънчевата светлина. Реакцията въглеродния диоксид в две редуцирани форми, формати и формамиди, които могат да се използват като източници на енергия. След приключването на реакцията остават по-чист въздух и излишна енергия, точно като при фотосинтезата при растенията, които превръщат светлинната енергия в химическа енергия. Постижението е дело на екип на Университета в Централна Флорида.

„Създаването на материали, които да абсорбират специфичен цвят на светлината, е много трудно от научна гледна точка, но от обществена гледна точка това е важно, защото ние допринасяме за развитието на технология, която може да помогне за намаляване на парниковите газове“, обяснява един от изследователите -Фернандо Урибе-Ромо.

Както отбелязва Урибе Ромо, учените се опитват да постигнат подобно нещо от години. Ала да накараш светлина от видимия спектър да предизвика правилната химическа реакция е ужасно трудно. Материалите, които могат да абсорбират видимата светлина – такива като платина, рений и иридий – са твърде редки и скъпи, за да бъдат практически полезни при изграждането на машини за изкуствена фотосинтеза.

Урибе-Ромо и неговите колеги са стигнали до идеята да използват по-често срещания титанов метал с органични молекули, наречени N-алкил-2-аминотерефталати, които действат като „антени“ за абсорбиране на входящата синя светлина. Тази метало-органична рамка (МОФ) е постигнала желания ефект. МОФ и без друго се използват за улавяне на газове върху големи площи – – в този случай обаче това е CO2, който се просмуква в порите, а „антената“ улавя светлината и осигурява електрони, които титаниевият оксид използва за преобразуването на СО2.

За да може процесът да бъде жизнеспособен в по-голям мащаб, според учените, ефикасността на системата трябва да се увеличи. Тя трябва да може и да улавя по-голям спектър от видимата светлина. Но знаците за това са обещаващи.

Съоръжения от новия МОФ материал биха могли да се разполагат в близост до електроцентрали и други замърсители, за да намалят значително количеството въглероден двуокис, който се озовава в атмосферата. Такива съоръжения могат да се разполагат и на други места, където има концентрация на замърсяващи източници, например в градските центрове, в райони, които активно се използват горивни процеси за производство или за добиване на топлинна енергия и др. Една отлична възможност е и създаването на покривни керемиди, изработени от този материал – за монтирането им върху домове. Така покривите ще прочистват част от въздуха и ще произвеждат енергия едновременно.

4 коментара

  1. !потенциални ползи, които да помогнат за стабилизирането на променящия се климат на планетата , но не и за живата природа не и човека ! С полимери,алуминий, барий,стронций …ТЕХНОЛОГИИ към ЧОВЕК ЕКОЛОГИЯ €
    ( както човекът плаща за пречистената му уж вода ,един ден ще плаща уж за пречистения му въздух !!! )целите на експерименти и експерти , много е по над & дълеч за !!! потенциалните ползи, които да помогнат за стабилизирането на променящия се климат на планетата .огледален слой маса в разширяване магнитното поле във , на , към всичко живо в природата истината на Н.Тесла е жива днес .Но не е тя в полза за човешкото благо ! „Под тази огледална маса НИКОЯ ДУША НЕ ЩЕ НАМЕРИ ПЪТЯ СИ КЪМ ВЕЧНОТО И БЪДЕЩЕ ! мъртви души! „екология гмо € хитлерова …война в мирни временна

  2. Канадският писател Сивата Сова в една от своите книги призовава дърводобивните фирми не само да изсичат горите, но и да залесяват, за да си обезпечат по-продължително функциониране!

  3. Такива съоръжения в околността на българските ТЕЦ има разположени много, а може и доста повече. Наричат се Дърво(или растителност) и съдават екологична среда, без да генерират паричен поток(е, не точно). Има какво да се направи в тази посока. Не знам дали е възможно, но смятам че определени горски стопанства на базата на прилежащите им гори да издават зелени сертификати, с които да финансират залесяването си.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*