Нужно е радикално обновяване на сградния фонд в целия ЕС

Коалиция от повече от 300 фирми, градски власти, неправителствени организации и университети призова за по-амбициозни национални стратегии за обновяване на сградния фонд в цяла Европа. Това е нужно, за да се постигнат значими намаления на емисиите, което е необходимо за постигането на целите на Парижкото споразумение.

Водени от Световния съвет за зелено строителство (WGBC), организациите призоваха държавите-членки на ЕС да публикуват актуализирани стратегии, които определят ясни цели, ключови етапи и показатели за трансформиране и декарбонизиране на съществуващата сградна инфраструктура. Тя е отговорна за около 36% от общите емисии на парникови газове в Европа. Предложението е подкрепено от Съвета за зелени сгради в Европа, както и от Европейската фондация за климата и от водещи компании като E.ON, Philips, Triodos Bank, Skanska, Rockwool, Saint-Gobain, Engie, EV Connect и United Technologies.

Призивът дойде малко преди крайния срок 30 април, когато страните от ЕС трябва да представят актуализирани стратегии за модернизацията на жилищните и търговските сгради според високи стандарти за енергийна ефективност, както се изисква от Директивата на ЕС за енергийната ефективност.

За да постигне целта за намаляване на емисиите на ЕС до 2050 г., според Института за сградна ефективност в Европа, процентът на обновяване ще трябва да се увеличи от сегашните 1% на година до 3% на година до 2020 г.

WGBC публикува и серия от основни насоки, очертаващи препоръките на коалицията за предстоящите национални стратегии за обновяване, след сътрудничество с близо 2 000 организации из цяла Европа.

Предложението говори за по-концентрирани и творчески усилия за ангажиране и информиране на обществеността относно ползите от подобренията в енергийната ефективност за дома, като например кампании с телевизионна реклама, както и по-добра подкрепа за подпомагане на строителния сектор да подобри своята база от умения и познания за модернизирането на сградите съгласно най-добрите практики.

Съветите за устойчиво развитие в Европа подготвят и други предложения в тази посока. Така например те работят заедно с Европейската федерация по ипотечни кредити за разработване на „ипотека за енергийна ефективност“. В доклада се подчертава и необходимостта от по-иновативно финансиране за подобряването на енергийната ефективност, включително чрез „зелени ипотеки“ и зелени бонове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*