ВЕИ осигурили 42% от електричеството в Румъния през 2016 г.

възобновяема енергия

През миналата година възобновяемата енергия е осигурила 42,29% от националното производство на електроенергия в Румъния. Най-висок е делът на водноелектрическата енергия. Това разкрива доклад на Националния енергиен регулаторен орган (ANRE) на северната ни съседка относно пазара на електроенергия през 2016 г.

Водноелектрическите централи са осигурили 29,88% от общото производство на електроенергия в страната. Вятърната енергия възлиза на 11,07% от общия енергиен микс, фотоволтаичната енергия има дял от 1,18%, а тази от биомаса е 0,16%.

Водната енергия е основният източник на енергия на национално равнище, надминавайки дела на въглищата, които осигуряват 24,37% от общото количество електричество в Румъния. Ядрените източници са представлявали 17,9%. Газът е допринесъл за 15,18% от производството, а суровият петрол – 0,26%.

Националното производство на електрическа енергия в Ръмъния през 2016 г. възлиза на 61,80 Twh. Това е с 1,3% по-малко в сравнение с предходната година. Националното потребление се е увеличило с 2,08% до 52,89 TWh.

Потреблението на домакинските потребители се изчислява на 10,05 Twh, което обозначава увеличение от 0,42%.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*