Румъния: ВЕИ получават 100,6 млн. евро държавна помощ за следващите 4 години

Според нова резолюция на румънското правителство, приета миналата седмица, производителите на електроенергия и топлоенергия и административно-териториалните единици, които произвеждат електроенергия от възобновяеми източници, ще могат да разчитат на 100,6 милиона евро, разпределени за следващите 4 години.

Въвеждането на схемата за държавна помощ е насочено към увеличаване на използването на по-малко популярни енергийни източници. Това следва да се постигне чрез увеличаване на дела на възобновяемата енергия в общото потребление на първична енергия и намаляване на въглеродните емисии чрез частично заместване на изкопаемите горива (въглища и газ).

Реализацията на проектите има за цел да увеличи капацитета за добив на енергия от биомаса, биогаз и геотермални ресурси с 60 MW.

„Невъзвръщаемите европейски фондове от Европейския фонд за регионално развитие представляват 85% от общия бюджет на схемата, а 15% са от публично съфинансиране, осигурено от бюджета на Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове и от местните бюджети“, се казва в изявление.

Максималната помощ за един инвестиционен проект е 15 млн. евро, а максималният брой получатели на помощи по схемата се изчислява на 40. Схемата е приложима до 31 декември 2020 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*