Отчитането на риска от климатичните промени в компанията може да стане задължително

Разкриването на рисковете за бизнеса, които произтичат от климатичните промени, може да стане задължително за всички компании след няколко години. Тенденцията се очертава под въздействието на нарастващия натиск на инвеститорите, според финансови експерти.

Инвеститорите призоваха компаниите – особено онези, които работят в нефтения, газовия и въгледобивния сектор – да оповестят финансовото въздействие от дългосрочното изменение на климата и да увеличат прозрачността в настоящото време, когато светът постепенно се оттегля от изкопаемите горива.

„Мисля, че вървим към [задължително] оповестяване на рисковете от изменението на климата и провеждането на инвестиционни стрес-тестове в компаниите. Това е нещо, което набира скорост“, каза Джон Роме, старши директор по въпросите на изменението на климата в Световната банка. По думите му, подобно оповестяване в момснта се прави на доброволни начала от някои бизнеси. След няколко години обаче ще има добре стандартизирни изисвания, наложени чрез различни регулаторни механизми – за обявяване на рисковете от климатичните промени.

Миналата година глобална работна група, създадена от Съвета за финансова стабилност при Г-20, предложи компаниите да разкриват в своите публични финансови отчети как идентифицират и управляват рисковете за бизнеса, произтичащи от изменението на климата. Въпреки че мерките са доброволни, вече има призиви те да станат задължителни. Това може да се случи след няколко години.

Причината за подобна тенденция е комплексна. От една страна изменението на климата все по-често води до ситуации, в които компаниите имат активи, които вече не осигуряват икономическа възвръщаемост поради промените в пазарната среда, произтичащи от изменението на климата или регулации,с вързани с него. От друга страна естеството на работа на немалко организации е в пряка зависимост от пазарните изменения, идващи от намаляването на бизнеса с изкопаеми горива. Не на последно място обаче има и все повече случаи на съдебни дела, заведени срещу компании, заради не-оповестяване на факти, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*