9,8 млн. души са заети в областта на възобновяемата енергия

В сектора на възобновяемата енергия са били заети общо 9,8 милиона души по целия свят през 2016 г. Това е почти два пъти повече, отколкото през 2012 г., заяви в сряда международната агенция за възобновяеми енергийни източници IRENA, базирана в Абу Даби.

В своя годишен преглед „Възобновяема енергия и работни места – 2017″ IRENA казва, че в бранша са работели пет милиона души преди пет години.

„Намаляването на разходите и политиките, позволяващи развитието на ВЕИ, постоянно стимулират инвестициите и заетостта в областта на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб…,“ заяви генералният директор на агенцията Аднан З. Амин. „През последните четири години …броят на работните места в слънчевата и вятърната енергетика се е увеличил повече от два пъти.“

Прегледът сочи, че миналата година броят на работещите в сектора, „с изключение на големите водноелектрически централи“, е достигнал 8,3 милиона души. Ако към сметката се прибавят и въпросните големи хидроенергийни проекти, то общият брой на работните места в световен мащаб достига увеличава до 9,8 милиона.

Според IRENA, най-голям брой работни места в областта на възобновяемата енергия има в Бразилия, Китай, Германия, Индия, Япония и Съединените щати. Само в Китай през миналата година са работили 3,46 милиона души в областа на ВЕИ.

62% от заетите в отрасъла по света се работници от Азия, където проектите за възобновяема енергия са се увеличили драстично в последно време, особено в Малайзия и Тайланд.

„Очакваме броят на работещите в сектора на възобновяемите енергийни източници да достигне 24 милиона до 2030 г. Това ще компенсира загубата на работни места от сектора на изкопаемите горива и да ще се превърне в основен икономически двигател по света“, добави Амин.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*