ЕС успя да дефинира що е то „умна сграда“

ЕС най-сетне успя да дефинира какво следва да означава „умна сграда“. Това стана, след като Институтът за ефективност на сградите в Европа (BPIE) приключи продължителна работа по проучване на интелигентните сгради, предоставяйки работещо определение за „интелигентна сграда“. Институтът направи и подробни препоръки за политиката, която да насърчи растежа на този вид здания.

Умна, според дефиницията на BPIE, е всяка „високоефективна сграда, която покрива своето много слабо търсене на енергия в голяма степен от възобновяеми енергийни източници, локални или квартални. Една интелигентна сграда следва да 1) стабилизира и стимулира по-бързата декарбонизация на енергийната система чрез съхранение на енергия и гъвкавост на търсенето; 2) дава власт на своите потребители и обитатели да контролират енергийните потоци; 3) разпознава – и реагира на – нуждите на ползвателите по отношение на комфорта, здравето, качеството на въздуха в помещенията, безопасността, както и експлоатационните изисквания“.

За да бъдат успешни интелигентните сгради, те трябва да осигуряват всички тези предимства „на равна нога“, подчертават от BPIE. Зданията имат потенциала да бъдат ключов инструмент в осигуряването на гъвкавост за енергийната система, включително чрез производство на енергия, контрол, съхранение и гъвкаво реагиране на търсенето. Те непременно трябва да осигуряват и средства за интегриране на електрически превозни средства. Също толкова важно е интелигентните сгради да осигуряват здравословна и комфортна среда за живот и работа на обитателите си.

Както пазарната, така и законодателната рамка трябва да позволят на сградите да се свързват и да взаимодействат с енергийната система, подчертават авторите на дефиницията. Но това не винаги е така и не в цяла Европа. Всъщност законодателната рамка е една от най-големите бариери пред широкото разпространение на интелигентните сгради. Дискусиите по текущите политики нямат амбиция да насърчават инвеститорите да създават сгради, които да играят ролята си на микро-енергийни центрове.

BPIE препоръчва Директивата за енергийната ефективност на сградите, Директивата за енергийна ефективност, Директивата за възобновяемата енергия и Директивата за електроенергията да бъдат редактирани така, че да гарантират, че сградите могат да заемат водеща роля в енергийния преход.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*