Транспортните емисии в ЕС са се увеличили през 2015 г.

Емисиите на парникови газове от транспорта в ЕС са се увеличили с 0,5% през 2015 г., „спъвайки“ петгодишна поредица, белязана от тенденция на спад, показват последните статистически цифри.

Данните на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) показват, че увеличаването на емисиите се дължи до голяма степен на увеличение на пътния и товарния автомобилен транспорт, както и на по-студените зимни условия и по-голямото търсене на отопление в сравнение с предходната година.

Според еко-агенцията, увеличаването на горивната ефективност, постигнато през последните години от новите превозни средства и самолети, не е достатъчно, за да компенсира емисиите, породени от по-голямото търсене както на пътнически, така и на товарен транспорт.

Емисиите от пътния транспорт са отговорни за около 20% от общите парникови газове в ЕС. Те са се увеличили за втора година през 2015 г. с ръст от 1,6%. Емисиите от авиацията – представляващи около 4% от емисиите на ЕС – също бележат ръст, увеличавайки се с 3,3% през 2015 г.

Въпреки увеличаването на емисиите от транспорта през 2015 г. обаче последните данни показват и ясната тенденция на прекъсване на връзката между увеличението на парниковите газове и икономическия растеж.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*