ЕС дава 1 млн. евро награда за нулевовъглеродна болница

1 милион евро награда ще даде ЕС за най-добрата реализация на нулевовъглеродна болница в съюза. Наградата „Horizon“ за комбинирана система за отопение и електроенергия (CHP) в болница изисква използването на 100% възобновяеми енергийни ресурси.

Наградата ще бъде дадена на болница, която по иновативен начин приложи интегрирана система за енергийна независимост, която съчетава „поне три различни европейски технологии за възобновяема енергия“, включително и поне един компонент за съхранение на възобновяема енергия. Интегрираната система трябва да е в състояние да осигурява 100% от енергията, необходима на болницата. Всички видове възобновяеми ресурси могат да бъдат използвани в проекта.

Наградата „Horizon“ е една от две, които се финансират по програмата „Horizon 2020“ и имат за цел да насърчат иновативни подходи за развитие на енергийна независимост. Участниците в конкурса имат свободата да изберат какъвто подход намерят за добре.

„В Европа интегрирането и използването на възобновяеми енергийни източници в сградите за производство на топлинна енергия и електроенергия все още е изправено пред редица технологични проблеми, свързани със сигурността и надеждността на енергийните доставки и свързаните с тях разходи,“ се казва в анонса на наградата. От една страна проблем е непостоянният характер на повечето възобновяеми източници. От друга – за много от социално значимите организации, например болниците, е нужна 100% сигурност на енергийните доставки. Именно оттук произтича предизвикателството за участниците в конкурса.

Не на последно място такава награда ще помогне да се мобилизират и увеличат частните и публичните инвестиции за въвеждането на възобновяеми решенивя в социално значими организации – в Европа и по света.

Кандидатите могат да внесят своето предложение до 3 април 2019 г. Правилата на конкурса са описани тук.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*