По-топлият климат увеличава риска от изчезване на видове

Биолозите потвърдиха още веднъж, че дивият живот е изправен пред нарастващ риск от изчезване – и че най-големите губещи могат да бъдат самите човеци. Изследователите изтъкват, че при консервативна оценка икономическите ползи от биоразнообразието – колективната дума за цялото богатство на видовете на планетата – са поне 10 пъти по-големи от разходите за опазване на същото това биологично разнообразие. Въпреки това обаче човешките действия вече застрашават една четвърт от всички видове бозайници и 13% от всички птици на Земята. Около 21 000 растения и животни са изложени на риск.

В едно от най-богатите местообитания в света – регионът, в който се срещат Югоизточна Азия, Индия и Китай – хората през последните 50 години са изложили на риск две трети от всички бозайници с тегло над 10 кг.

Това обобщение е една от серия публикации в списание Nature. Една от тях анализира заплахите за биологичното разнообразие, а друга се съсредоточава върху начините, по които хората влияят и зависят от плодовете на естествената еволюция от три милиарда години.

Все повече се говори за това, че човешките икономики зависят изцяло от това, което расте на планетата и това, което може да бъде изкопано от нейните почви. Изсичането на горите и унищожаването на тревните площи, замърсяването от градовете, прекомерният лов и улов, прекомерното отглеждане на добитък – всичко това предизвикано от нарастващото население на земята – е довело до обезпокоителни нива на изчезване на различни биологични видове. Изменението на климата също оказва влияние. То е свързано с потенциалното изчезване на видовете и с унищожаването на видовете в определени региони заради промените в местообитанията.

Екип от учени, ръководен от Дейвид Тилман от Университета в Минесота, е изготвил доклад, който разглежда следващите 50 години в светлината на човешкото въздействие върху местообитанията. Той говори за „безпрецедентни нива на риск от изчезване на много повече видове в световен мащаб“. Особено застрашени са големите бозайници в Тропическа Африка, Азия и Южна Америка.

Светът е загубил половината си мегафауна от сухоземни бозайници (бозайници, по-тежки от 44 кг) до времето около 1000 г. пр. Хр. и 15% от всички видове птици. През последните 3000 години броят на хората на света се е увеличил 25 пъти. Още 4 милиарда човеци ще се присъединят към човешката раса до края на века. Така че, според учените, ако не бъдат предприети стъпки, скоростите на изчезване на биологичните видове на Земята още повече ще се ускорят.

Във второто изследване, ръководено от Форест Исбел от Университета в Минесота и подкрепяно от съавтори от осем нации на четири континента, се говори за ползите от опазването.

Биоразнообразието под формата на дървета и тревни площи спестява на хората до 3 трилиона долара – под формата на съхранение на въглерод. Стойността на биологичното разнообразие от гледна точка на комерсиалната горска продукция е между 166 млрд. долара и 490 млрд. долара годишно.

Към момента светът харчи около 25 млрд. долара годишно за опазване на природата. Посрещането на всички нужди от опазване на природата би струвало 76 млрд. долара годишно.

Авторите посочват, че макар да правят известно финансово сравнение, все пак паричната стойност не може да бъде поставена на една везна с всеобхватните ползи от биологичното разнообразие. Някои неща са безценни, казват учените.

„Човешките дейности са на път да доведат до шестото масово изчезване (на видове) в историята на живота на Земята – въпреки факта, че разнообразието на живите форми увеличава много от ползите, които хората извличат от природата като например дървесина от горите, фураж от тревните съобщества и риба от океаните и потоците“, казва д-р Исбъл. „Би било разумно да се инвестира много повече в опазването на биологичното разнообразие“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*